Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Rozwój Regionalny i Fundusze Europejskie

Rozwój Regionalny i Fundusze Europejskie

Rozwój Regionalny i Fundusze Europejskie - studia I stopnia

Absolwent studiów będzie posiadał usystematyzowaną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych wzbogaconą o gruntowną znajomość mechanizmów ekonomicznych, co pozwala mu zrozumieć procesy społeczne i ekonomiczne zachodzące w Polsce w kontekście funkcjonowania unijnej polityki spójność.

Kryteria kwalifikacji:
Grupa I: język nowożytny
Grupa II: język polski
Grupa III: dowolny przedmiot

Specjalności:
Administracja europejska;
Menadżer projektów europejskich

W trakcie studiów nauczysz się
- przygotowania projektów oraz napisania wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich,
- mechanizmów działań organów administracji publicznej i instytucji Unijnych oraz wzajemnych relacji,
- podstaw dokumentacji finansowo – księgowej i jego obiegu odnosząc się do funduszy unijnych
- kompetencji urzędnika administracji publicznej jak i Unii Europejskiej,
- myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny, przedsiębiorczy wykorzystując fundusze europejskie..

Naszych absolwentów studia przygotowują do pracy w: 
-w urzędach administracji rządowej i samorządowej (w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy UE i planowaniem rozwoju lokalnego oraz regionalnego),
-w instytucjach i organizacjach związanych z integracją europejską,
-w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
-w urzędach i instytucjach Unii Europejskiej,
-w sektorze prywatnym jako specjalista od pozyskiwania funduszy europejskich.

Co wyróżnia nasz kierunek? 
Potrzeby rynku pracy wymusiły stworzenie innowacyjnego, nowatorskiego, multidyscyplinarnego kierunku jakim jest Rozwój regionalny i fundusze europejskie. Podczas studiów wyposażamy przyszłego pracownika w konkretne umiejętności takie jak przygotowanie i obsługa projektów, zdobywanie funduszy europejskich, przygotowanie do zarządzania rozwojem regionalnym i sferą publiczną czy przygotowanie do udziału w konsultacjach społecznych. Po ukończeniu studiów otwarty będziesz na uczestniczenie w przygotowaniu projektów i programów aktywności europejskiej. Poznasz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Jesteśmy jedynym kierunkiem w Polsce który przygotuje cię do pełnienia ważnych funkcji w administracji europejskiej.

 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.