Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Zawody okręgowe LV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Zawody okręgowe LV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

18 stycznia 2013 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w Instytucie Politologii i Europeistyki odbyły się okręgowe eliminacje LV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, których tematem przewodnim było Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W zawodach okręgowych wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego – finaliści etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Tegoroczne zawody Olimpiady w Instytucie Politologii i Europeistyki zostały objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza oraz współorganizacją i dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Eliminacje Olimpiady w okręgu zachodniopomorskim również współorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, który ufundował finalistom oraz wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe. Organizację zawodów okręgowych wsparło Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Szczecinie.
Uczestników oraz gości Olimpiady powitali: dr hab. Henryk Walczak, prof. US – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału; prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski – Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki US; dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. US – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
Następnie uczestników zawodów okręgowych LV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym powitali goście: absolwenci politologii US – Posłowie na Sejm RP, tj. Leszek Dobrzyński i Grzegorz Napieralski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Sławomir Nitras oraz Krzysztof Barczyk, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Eliminacje okręgowe patronatem honorowym objęli także: Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski; Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin; Maria Borecka, Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Oprócz tego Kuratorium Oświaty w Szczecinie ufundowało książki finalistom zawodów okręgu zachodniopomorskiego. Ponadto upominki przygotowało Biuro Promocji US.
Zawody okręgowe LV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym objęli patronatem honorowym oraz ufundowali nagrody finalistom:
- Renata Zaremba, Posłanka na Sejm RP – ufundowała książki finalistom Olimpiady;.
- Joachim Brudziński, Poseł na Sejm RP – ufundował książki oraz przygotował dyplomy dla finalistów;
- Leszek Dobrzyński, Poseł na Sejm RP – ufundował książki;
- Marek Gróbarczyk, Poseł do Parlamentu Europejskiego – ufundował książki oraz przygotował dyplomy dla finalistów;
- Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, Poseł do Parlamentu Europejskiego – ufundował książki;
- Grzegorz Napieralski, Poseł na Sejm RP – ufundował wycieczkę do Warszawy dla pierwszych trzech finalistów wraz ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego;
- Sławomir Nitras, Poseł do Parlamentu Europejskiego – ufundował wyjazdy studyjne do Brukseli dla wszystkich (sześciu) finalistów.
Po przeprowadzeniu części pisemnej i ustnej jurorzy wyłonili finalistów, którzy wezmą udział w zawodach centralnych w Warszawie 15-16 marca br.:
I miejsce – Wojciech Skierski, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (klasa III C).
II miejsce – Szymon Czapiga, II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie (klasa III D)
III miejsce – Przemysław Szpeciński, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (klasa III A).
IV miejsce – Arkadiusz Piecyk, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu (klasa IV T2).
V miejsce – Kamil Jastrzębski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie (klasa III).
VI miejsce – Marcin Biskupski, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (klasa III A).
Zawody okręgowe LV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym od października 2013 r. po 18 stycznia 2014 r. organizowali pracownicy Instytutu Politologii i Europeistyki: dr Liana Hurska-Kowalczyk oraz mgr Sylwia Serwońska; pomagali im: mgr Dorota Kowalewska i dr hab. Krzysztof Kowalczyk.
Wsparcia i pomocy udzielili: Łukasz Urbański – asystent Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, student II roku II stopnia politologii US; mgr Mariusz Sikora - Kierownik Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Dorota Łączkowska-Juraszek, główny specjalista w Biurze Organizacyjnym Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Patryk Jaskulski oraz Mateusz Bednarczyk – asystenci Posła do Parlamentu Europejskiego – Sławomira Nitrasa, studenci politologii US; Emilia Pytlos – asystent Posła na Sejm RP – Renaty Zaremby; Marcin Janikowski – dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskiego – Marka Gróbarczyka; Marek Lipiński – asystent Posła na Sejm RP – Grzegorza Napieralskiego; Grzegorz Szczerski – asystent Posła do Parlamentu Europejskiego – prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego.
18 stycznia br. w organizacji zawodów okręgowych, a także pracy komisji egzaminacyjnej wzięli udział: dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zawodów okręgowych Olimpiady, który nadzorował pracę komisji, dr Janusz Jartyś, dr Liana Hurska-Kowalczyk, dr hab. Krzysztof Kowalczyk, mgr Dorota Kowalewska, dr Marcin Orzechowski, dr Monika Potkańska, mgr Sylwia Serwońska, dr Artur Staszczyk, dr hab. Łukasz Tomczak.
Zdjęcia z zawodów okręgowych Olimpiady wykonał Dariusz Wojewoda – Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Studenckimi (Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego), student II roku II stopnia politologii. W organizacji zawodów udział wziął Przemysław Uss – Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej, student I roku II stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz studenci III roku I stopnia politologii: Piotr Djaków, Jakub Szajnowski – członkowie Koła Naukowego studentów Instytutu Politologii i Europeistyki „Pro Res Publica”.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.