Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

19 stycznia br. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w Instytucie Politologii i Europeistyki odbyły się okręgowe eliminacje LIV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, których tematem przewodnim była Kultura w życiu społecznym. W zawodach w okręgu zachodniopomorskim wzięło udział 41 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

19 stycznia br. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w Instytucie Politologii i Europeistyki odbyły się okręgowe eliminacje LIV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, których tematem przewodnim była Kultura w życiu społecznym. W zawodach w okręgu zachodniopomorskim wzięło udział 41 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.
Inaugurację zawodów okręgowych Olimpiady prowadził dr hab. prof. US Henryk Walczak - Prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego. Pan Dziekan powitał gości, którzy przybyli na rozpoczęcie eliminacji: Panią Renatę Zarembę - Posłankę na Sejm RP, Pana Joachima Brudzińskiego - Posła na Sejm RP, Pana Krzysztofa Barczyka - Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego; a także uczestników zawodów okręgowych - uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, ich opiekunów-nauczycieli oraz pracowników, studentów i doktorantów Instytutu Politologii i Europeistyki, którzy organizowali to przedsięwzięcie. Następnie Pan Dziekan podziękował wszystkim patronom wydarzenia, fundatorom nagród:
– Renacie Zarembie - Posłance na Sejm RP, która ufundowała finalistom wyjątkowe pamiątkowe wydania Konstytucji RP oraz inne upominki rzeczowe.
– Joachimowi Brudzińskiemu - Posłowi na Sejm RP, który we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Markiem Gróbarczykiem ufundował nagrody książkowe z dedykacjami dla wszystkich siedmiu laureatów eliminacji;
– Markowi Gróbarczykowi - Posłowi do Parlamentu Europejskiego, który ufundował nagrody książkowe oraz zaprosił czterech laureatów konkursu na wycieczkę, połączoną ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego oraz Brukseli.

– Sławomirowi Nitrasowi - Posłowi do Parlamentu Europejskiego, który zaprosił czterech najlepszych uczestników Olimpiady oraz ich opiekuna na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego.
Szczególne podziękowania Pan Dziekan skierował do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który finansowo wsparł zawody okręgowe Olimpiady, a także ufundował nagrody książkowe dla finalistów (nowe wydania R. A. Dahla, Demokracja i jej krytycy, Warszawa 2012; J. C. Goldfarba, Odnowa kultury politycznej. Siła kultury kontra kultura władzy, Gdańsk 2012); do Pana Olgierda Geblewicza - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Krzysztofa Barczyka - Dyrektora Gabinetu Marszałka, który go reprezentował na inauguracji zawodów okręgowych OWoPiŚW.
Dr hab. prof. US Henryk Walczak - Prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego podziękował również:
– Wojewodzie Zachodniopomorskiemu - Marcinowi Zydorowiczu, który objął swoim patronatem Olimpiadę, Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu za ufundowanie nagród rzeczowych dla finalistów w postaci siedmiu pamięci USB;
– Marii Boreckiej - Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty, która objęła swoim patronatem zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i ufundowała siedem albumów o Polsce i Świecie finalistom eliminacji.
– Piotrowi Krzystkowi, Prezydentowi Miasta Szczecina za objęcie honorowym patronatem okręgowych zawodów Olimpiady.
Następnie uczestników zawodów okręgowych LIV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym powitali goście. Pani Posłanka Renata Zaremba, która jest absolwentką politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, wyraziła dumę, iż skończyła studia na tej uczelni, życzyła sukcesów uczestnikom stwierdzając, iż oni wszyscy są już zwycięzcami. Pan Poseł Joachim Brudziński również skierował słowa wzmacniające „ducha” uczestników zawodów, podtrzymując stwierdzenie Pani Poseł Renaty Zaremby, iż są oni już zwycięzcami. Poseł Joachim Brudziński także podzielił się z uczestnikami swoimi wspomnieniami ze studiów na kierunku politologia w US oraz stwierdził, że szczecińska politologia jest najlepszą w Polsce. Pan Krzysztof Barczyk, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego powitał uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, którzy przybyli na zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, życzył im powodzenia.
Dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Okręgu Zachodniopomorskiego przedstawił uczestnikom zasady wypełniania testu - I części zawodów.
Po przeprowadzeniu części pisemnej i ustnej jurorzy wyznaczyli finalistów, którzy wezmą udział w zawodach centralnych w Warszawie 9-10 marca br.:
I miejsce – Wojciech Skierski, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (klasa II).
II miejsce – Kamil Jastrzębski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie (klasa II).
III miejsce – Igor Niewiadomski, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (klasa III).
IV miejsce – Paweł Kowański, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim (klasa II A).
V miejsce – Mateusz Kolasiński, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (klasa III A).
VI miejsce – Karol Komorowski, II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu (klasa III A).
VII miejsce – Arkadiusz Piecyk, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu (klasa III).
Zawody okręgowe LIV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym od października 2012 r. po 19 stycznia 2013 r. organizowali pracownicy Instytutu Politologii i Europeistyki: dr Liana Hurska-Kowalczyk oraz mgr Sylwia Serwońska; pomagali im: mgr Dorota Kowalewska i dr Krzysztof Kowalczyk.
Wsparcia i pomocy udzielili: Łukasz Urbański - asystent Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, student I roku II stopnia politologii US; Patryk Jaskulski - asystent Posła do Parlamentu Europejskiego - Sławomira Nitrasa, student I roku II stopnia politologii US; mgr Mariusz Sikora - Kierownik Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; dr Krzysztof Kozłowski - szef zespołu doradców Prawa i Sprawiedliwości; Bogdan Maksimowicz - asystent Poseł na Sejm RP - Renaty Zaremby; Marcin Janikowski - asystent Posła do Parlamentu Europejskiego - Marka Gróbarczyka; Bartłomiej Mroczkowski - pracownik Biura Koordynacyjnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
19 stycznia br. w organizacji zawodów okręgowych oraz pracy komisji egzaminacyjnej wzięli udział: dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zawodów okręgowych Olimpiady, który nadzorował pracę komisji, dr Janusz Jartyś, dr Fuad Jomma, dr Sebastian Kaniewski, dr Krzysztof Kowalczyk, dr Michał Paziewski, mgr Sylwia Serwońska, dr Artur Staszczyk, dr Łukasz Tomczak.
Przebieg zawodów okręgowych koordynowała dr Liana Hurska-Kowalczyk, której w tym aktywnie pomagali mgr Sylwia Serwońska oraz mgr Dorota Kowalewska.
Zdjęcia z zawodów okręgowych Olimpiady wykonał Dariusz Wojewoda - Koordynator ds. Promocji i Informacji Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego, student I roku II stopnia politologii. Aktywny udział w organizacji całego procesu zawodów okręgowych Olimpiady wzięli studenci II roku I stopnia politologii: Piotr Djaków, Jakub Szajnowski oraz Dominika Smolak - członkowie Koła Naukowego studentów Instytutu Politologii i Europeistyki „Pro Res Publica”. Arkadiusz Krawcewicz, doktorant I roku studiów III stopnia nauka o polityce, przeprowadził rejestrację uczestników Olimpiady; Andrzej Fulbiszewski, doktorant I roku studiów III stopnia nauki o polityce, przedstawił prezentację multimedialną Instytutu Politologii i Europeistyki US dla uczestników Olimpiady.
Informacje o zawodach okręgowych Olimpiady zostały zamieszczone na stronie internetowej US oraz stronie facebookowej Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Oddział w Szczecinie.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.