Egzaminy

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ODDAJĄCYCH PRACE MAGISTERSKIE DO SPRAWDZENIA W SYSTEMIE ANTYPLAGIAT

Praca musi być zgrana na płytę CD w formacie DOC w dwóch kopiach: jedna z zaświadczeniami, a druga bez zaświadczeń.
Na okładce płyty musi być zapisane imię i nazwisko autora pracy oraz jego dane kontaktowe (adres e-mail, telefon).
Płyty prosimy zostawiać w sekretariacie w przegródkach promotorów swoich prac magisterskich. Bądź po wcześniejszym uzgodnieniu z promotorem pracę przesłać można mailowo.
Prosimy pamiętać, że analiza pracy w systemie antyplagiat trwa ok. 24h, dlatego ważne jest, aby przynosić ją z wyprzedzeniem.

 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego dla studentów studiów jednolitych magisterskich jest złożenie w dziekanacie:


1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
2. pracy magisterskiej
  - zbindowanej
  - dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
  - zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
  - posiadającą na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
  - z podpisanymi oświadczeniami
3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
4. dowodu wpłaty za dyplom
5. legitymacji studenckiej
6. obiegówki

7. dokumentów zgodnych z zarządzeniem Rektora dot. antyplagiatu

Ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry