Historia

Instytut Psychologii jest częścią Wydziału Humanistycznego, funkcjonującego od 1985 roku. Wydział liczy 6 Instytutów (Filozofii, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Pedagogiki, Psychologii, Politologii i Europeistyki, Socjologii) i 3 katedry (Badań nad Konfliktami i Pokojem, Edukacji Artystycznej, Etnologii i Antropologii Kulturowej). Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 206 pracowników naukowych.

Początkowo w ramach Wydziału Humanistycznego działała Katedra Psychologii, kierowana przez prof. dr hab. Teresę Rzepę. To z Jej inicjatywy, po intensywnych pracach organizacyjnych, prowadzonych wspólnie z zespołem pracowników Katedry powołany został INSTYTUT PSYCHOLOGII. W czerwcu i lipcu 2008 przeprowadzono pierwszą rekrutację studentów. Instytut rozpoczął pracę naukowo - dydaktyczną 1.X.2008 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu Psychologii został prof. dr hab.  Bożydar Kaczmarek. Drugim dyrektorem był prof. dr hab. Waldemar Domachowski. Od roku akademickiego 2016/2017 funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii pełni prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

                                          

prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek           prof. dr hab. Waldemar Domachowski          prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski     

Obecnie Instytut składa się z 6 zakładów, w których pracuje 30 osób. W ramach placówki działa Studenckie Koło Naukowe EGO, a także wolontariat studencki. W Instytucie zorganizowanych było juz kilka konferencji naukowych. W 2013 roku studia magisterskie ukończyli pierwsi absolwenci.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry