Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Socjologii » Aktualności » Bezpłatna konferencja „Kształtowanie przywiązania w świetle profilaktyki uzależnień”

Bezpłatna konferencja „Kształtowanie przywiązania w świetle profilaktyki uzależnień”

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” wraz z Instytutem Socjologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego ma przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję „Kształtowanie przywiązania w świetle profilaktyki uzależnień”, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 24 listopada 2017

Konferencja jest bezpłatna, dofinasowana ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście.

Kiedy w roku 2007 Fundacja „Tęcza Serc” zorganizowała po raz pierwszy konferencję, szukano odpowiedzi na nurtujące problemy w rozwoju dzieci. Wspólnie z odbiorcami pierwszej i kolejnych konferencji poznawano niszczący wpływ alkoholu spożywanego przez  kobiety w ciąży na ich dzieci. Szkodliwość alkoholu dla płodu i jego wpływ na zaburzenia rozwoju w okresie życia płodowego nie jest już przez nikogo kwestionowany. Nie od dziś wiadomo również, że kolejnym odczuwanym przez dorosłych (szczególnie przez opiekunów zastępczych) problemem jest nawiązanie stałych relacji z dziećmi, które zdają się nie potrzebować bliskich, ciepłych więzi. Nawiązują więzi bardzo płytkie, powierzchowne lub też bardzo intensywne i w krótkim nieprzewidywalnym czasie, bez żadnego powodu zrywają je.

Tegoroczną konferencją porganizatorzy próbują odpowiedzieć na niepokoje i dylematy rodziców zastępczych oraz osób pracujących z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w obszarze tych relacji. Często bowiem dzieci trafiające pod opiekę tych dorosłych są już zdiagnozowane pod kątem FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), zdiagnozowana jest ich sytuacja rodzinna, ale diagnoza prawie nigdy nie uwzględnia problemu jakości interakcji pomiędzy rodzicami a dziećmi we wczesnym okresie ich rozwoju, co skutkuje negatywnymi konsekwencjami w późniejszym funkcjonowaniu społecznym  i emocjonalnym. Wczesne relacje bowiem tworzą zręby funkcjonowania społecznego i emocjonalnego.

Instytut Socjologii Wydziału Humanistycznego US pogłębiający wiedzę na temat relacji społecznych i działań sprzyjających ich budowaniu, poprzez współorganizację niniejszej konferencji tworzy bezpieczne środowisko do poszukiwania odpowiedzi na pytania - istotnych dla specjalistów, jak i zwykłych rodzin.

Temat kształtowania więzi ujęty jest w kontekście profilaktyki uzależnień, jako działaniu ściśle sprzężonym ze sobą i niezwykle istotnym do budowania zaplecza społecznego człowieka.

Zebrano już ogromną wiedzę, wciąż jest ona pogłębiana i uzupełniana. Organizatorzy drążą, pytają, dzielą się praktyką, ale wciąż mają wiele pytań, dlatego też zaproszenie na konferencję kierują do studentów nauk humanistycznych, przedstawicieli świata nauki, praktyków, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, wychowawców, rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych.

Poniżej znajduje się program konferencji.

Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o wypełnienie formularza (w załączeniu oraz na stronie: http://www.teczaserc.pl) do dnia 17 listopada 2017 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.