Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Socjologii » Aktualności » Konferencja naukowa "Miejsce pracy przyszłości: Start-up, etat, freelance…?"

Konferencja naukowa “Miejsce pracy przyszłości: Start-up, etat, freelance…?”

 Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Szczeciński Oddział PTS oraz Sekcja Socjologii Pracy PTS zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Miejsce pracy przyszłości: Start-up, etat, freelance…?", która odbędzie się w Szczecinie w dniu16 marca 2020 r.​

Wśród funkcji socjologii jest nie tylko opisywanie i wyjaśnianie, ale także przewidywanie. Prognozy, które pojawiają się na gruncie nauk społecznych często nie sprawdzają się. Wynika to po części z faktu, że wiele z nich jest formułowanych po to właśnie, by się nie spełniły – świat reaguje tak, że określona, niepożądana wizja przyszłości nie ziszcza się. Jednak przewidywania mogą mieć nie tylko charakter antyutopii czy dystopii; mogą też służyć przygotowaniu się do nowego kształtu rzeczywistości.

Przyszłe środowisko pracy może odzwierciedlać nasilenie się tendencji, które już teraz są widoczne – więcej różnorodności jeśli chodzi o tożsamość współpracowników, więcej elastyczności pracodawcy wobec pracownika, spłaszczenie struktur, a jednocześnie tęsknota za klanową kulturą organizacyjną, zatarcie granicy między czasem pracy i czasem wolnym, większy konflikt ról zawodowych i rodzinnych, coraz większe znaczenie urządzeń i programów komputerowych w przedsiębiorstwach. Pewne znane tendencje oczywiście mogą też zanikać, będą także zapewne pojawiać się zupełnie nowe rozwiązania.

Czwarta edycja konferencji dotyczącej przyszłego miejsca pracy poświęcona jest w szczególności formom zatrudnienia i wizjom kariery wchodzących po raz pierwszy bądź ponowny na rynek pracy. Jak młodzi ludzie podejmują decyzje o stworzeniu własnego miejsca pracy? Jak przebiega proces tworzenia tożsamości przedsiębiorcy? Czego można się nauczyć z nieudanego biznesu? Na ile zaangażowanie organizacyjne zależy od formy zatrudnienia? Czy w przyszłości będziemy pracować głównie w samotności? W czasie konferencji będziemy podejmować zagadnienia związane z wizjami przyszłości pracy, charakterystyką nowych form zatrudnienia, dylematami między uciążliwością pracy a wyniszczającym stanem bezrobocia. Organizatorzy są także otwarci na zgłoszenia związane z wszelkimi innymi pokrewnymi tematami.

 

Proponowane szczegółowe zagadnienia:

 • pozycja pracowników w organizacjach przyszłości
 • znikające i wyłaniające się formy zatrudnienia
 • inkubatory przedsiębiorczości
 • bieda-przedsiębiorczość
 • jednorożce i nieudane start-upy
 • B2B czyli przedsiębiorcy z przypadku?
 • nowe zawody i nowe specjalizacje starych profesji
 • etapy cyklu życia organizacji a jej kultura
 • procesy organizowania i finansowania działalności
 • konflikt ról zawodowych i pozazawodowych
 • menedżer przyszłości a samozarządzanie
 • zarządzanie różnorodnością czy zarządzanie talentami?
 • środowisko pracy jako miejsce zniewolenia czy upełnomocnienia?
 • wspólnoty pracownicze czy współpraca z robotami i praca w izolacji?
 • wizje świata z dochodem gwarantowanym dla każdego obywatela
 • rewolucja przemysłowa 4.0

Ważne terminy:

 • do 10 grudnia 2019 – przesłanie kart zgłoszeń wraz z abstraktami
 • do 20 grudnia 2019 – organizatorzy przesyłają informację o akceptacji referatu

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy zapewniają  sobie we własnym zakresie noclegi i wyżywienie.

 

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US

Zastępczyni Przewodniczącej: dr Karolina Izdebska

Członkowie:

 • dr Arkadiusz Kołodziej
 • mgr Aleksandra Sileńska
 • mgr Anna Ścibior-Butrym
 • Kamil Draganek
 • Wojciech Rodzeń
 • Paweł Trojnacki

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.