Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Socjologii » Aktualności » Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku

Przypominamy  wszystkim studentom rozpoczynającym naukę na I roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia) o konieczności odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dla studentów studiów I stopnia szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
Studenci studiów drugiego stopnia odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie: od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

Przebieg szkolenia teoretycznego

Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie od 18 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. W celu rozpoczęcia szkolenia należy po 18 listopada 2019 r. zalogować się na indywidualnym koncie studenta/doktoranta w e-dziekanacie, a następnie wybrać zakładkę „Szkolenie bhp”. Szkolenie składa się z modułów :

  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp
  • Bhp w pomieszczeniach uczelni,
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy
  • Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Po zapoznaniu się z treściami szkolenia bhp należy przystąpić do testu zaliczeniowego (możliwe są dwa podejścia). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia przystępują do części praktycznej szkolenia. Studenci, którzy nie zaliczą szkolenia w powyższym terminie, w celu zaliczenia semestru będą zobowiązani do podejścia do zaliczenia szkolenia w sesji poprawkowej.

 Przebieg szkolenia praktycznego

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia po zaliczeniu części teoretycznej muszą zalogować się na egzamin praktyczny. Egzamin praktyczny odbywa się w pracowni RescueLab w budynku Instytutu Nauk o Morzu, ul. Mickiewicza 16A. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu wg zadanego przez wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie osoby dorosłej.
Dostępne terminy egzaminu praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej. Wybrany termin szkolenia można zmienić do 48 godzin przed egzaminem. Nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezaliczeniem całego szkolenia BHP. Uwaga! Ilość grup szkoleniowych jest ograniczona.
Jeżeli w trakcie egzaminu praktycznego student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługują mu kolejne, dodatkowe podejścia aż do osiągnięcia pełnej efektywności. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu praktycznego jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us/

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.