Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Socjologii » Aktualności » Testy poziomujące (diagnostyczne) z języka obcego dla studentów I roku studiów I stopnia

Testy poziomujące (diagnostyczne) z języka obcego dla studentów I roku studiów I stopnia

Przypominamy wszytkim studentom I roku studiów licencjackich o konieczności przystąpienia do testu poziomującego z wybranego języka obcego.

Według  Zarządzenia JM Rektora US nr 48/2013r. Uniwersytet Szczeciński  Student jest zobowiązany w trakcie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (tzw. licencjackich) opanować przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2. Poziom B2  jest dokładnie zdefiniowany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Student na I roku w Dziekanacie swojego Wydziału dokonuje w stosownym czasie wyboru języka obcego, jaki chciałby mieć w ramach lektoratu ( lektorat wynosi 120 godz. wybranego języka). ACKJ zapewnia lektoraty zgodnie z ofertą Wydziału z  następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. Docelowo większość lektoratów języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim będzie prowadzone od drugiego roku studiów od poziomu B1 do poziomu B2.

Każdy student I roku studiów I stopnia musi do końca listopada bieżącego roku akademickiego przystąpić do Testu Poziomującego (Diagnostycznego) online po to by określić swój poziom znajomości języka, przy czym poziom wyjściowy to B1. Jeżeli student jest na poziomie niższym, to powinien nadrobić różnicę między swoim poziomem a poziomem B1 we własnym zakresie w czasie I roku studiów.

Test jest dostępny pod adresem internetowym:

 e-studia.univ.szczecin.pl

Termin testu diagnostycznego:

od 18.11.2019

(PONIEDZIAŁEK od godz. 6:00) 

do 02.12.2019

(PONIEDZIAŁEK do godz. 15:00)

Jak wykonać test: Na swojej poczcie  email usz.edu.pl otrzymasz tymczasowe hasło do zalogowania  się do : Testy Poziomujące 2019. Po zalogowaniu się na platformie e-studia.univ.szczecin.pl, system wymusi zmianę hasła tymczasowego na " Twoje własne hasło". Po zmianie hasła wybierz w Menu zakładkę rozwijalną „Moje Kursy”, a z niej “Testy Poziomujące 2019”. Zapoznaj się z informacjami i wybierz odpowiedni test, z języka który chcesz studiować.

Jaki język wybrać na Teście: Zasadniczo Test należy zrobić z 1 języka obcego (najlepiej ten, którego chcesz się uczyć w ramach lektoratu)

Format Testu: Test składa się z 90 pytań, podane są 3 odpowiedzi A,B,C; tylko jedna odpowiedź jest poprawna, jeżeli przerwiesz test lub nie uzyskasz oczekiwanego wyniku przy pierwszym podejściu, możesz podejść jeszcze raz. Możliwe są 2 podejścia do testu. Pod uwagę brany jest najwyższy wynik.

Czas wykonania Testu: Masz 45 min. na zaznaczenie odpowiedzi, w ramach jednego podejścia.  Można wracać do odpowiedzi by je edytować przed zatwierdzeniem ostatecznie testu.

Kryteria Punktacji / Wyniki :

  • (0-33%) – poziom A1,
  • (34%-66%) – poziom A2,
  • (67%-100%) -  poziom B1

HELPDESK KONTAKT:

Sprawy studenckie dot. lektoratu itp.
Anna Maksymiuk
Roksana Burdziak
ackj@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 38 14/ 38 10 (w godz. 9:00-14:00 pon. - pt.)

Problemy techniczne
Konrad Mielko
konrad.mielko@usz.edu.pl
Tel. 91 444 10 57 (w godz. 8:00-14:00 pon. - pt.)

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.