Konferencja NRO 2018

Zakład Socjologii Kultury, Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego
wraz ze Szczecińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
zapraszają na V Międzynarodową Konferencję

„Narody, Regiony, Organizacje -
kultury różnorodności”

25 – 26 października 2018, Szczecin

 

Zapraszamy na piątą w cyklu międzynarodową  konferencję naukową, którą pragniemy  poświęcić zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą różnorodnością kulturową.

Celem konferencji jest bezpośrednia wymiana poglądów i dyskusja na temat idei, sposobu odbierania i odzwierciedlenia fenomenu poszerzającej się heterogeniczności kulturowej na wszystkich poziomach życia społecznego. Mamy nadzieję, że rozważania na temat mechanizmów funkcjonowania heterogenicznych kulturowo wspólnot w różnych kontekstach społecznych, pozwoli określić zależności, uwzględnienie których może zoptymalizować praktyki społeczne, a także stanie się inspiracją do dalszych badań i tworzenia nowych koncepcji teoretycznych.

W ramach konferencji przewidujemy następujące obszary tematyczne:

 • problemy integracji i tożsamości w heterogenicznych kulturowo zbiorowościach
 • technologie konstruowania dialogu kultur - zaufanie, partnerstwo, konkurencja
 • teoretyczne ustalenia w zarządzaniu kapitałem społecznym i praktyki jego funkcjonowania w zbiorowościach niejednorodnych kulturowo;
 • konflikty w kulturowo heterogenicznym środowisku i sposoby ich przezwyciężenia;
 • praktyki życia codziennego w zróżnicowanych kulturowo zbiorowościach

 

Rada Programowa:

 • prof. Ekaterina Astachowa  Akademia Ukraińska, Charków
 • prof. Alfredo Martinez Bobillo, Uniwersytet Valladolid
 • prof. Urszula Chęcińska, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. Krzysztof Kosełła, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Oksana Kozłowa, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. Zbigniew Kurcz, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Nailya R. Malikova, Uniwersytet Łomonosowa
 • prof. Jonas Mardosa, Litewski Uniwersytet Edukacji
 • prof. Karol Piasecki, Uniwersytet Szczeciński

 

Komitet organizacyjny:

 • dr Żaneta Stasienik – przewodnicząca (e-mail: zanets@op.pl)
 • dr Wioleta Bryniewicz
 • dr Arkadiusz Kołodziej
 • dr Kalina Kukiełko – Rogozińska

 

Język konferencji: angielski, polski

Ważne terminy:

 • 15.09. 2018 - termin składania formularza rejestracyjnego wraz z abstraktem;
 • 20.09. 2018 - informacja o przyjęciu referatu;
 • 22.09. 2018 - termin uiszczenia opłaty konferencyjnej;
 • 31.01. 2019 – ostateczny termin wysłania artykułu do publikacji

 

 

Opłata konferencyjna:  

 • 300 zł (numer konta znajduje się w zgłoszeniu)
 • 150 zł (tylko publikacja lub udział bez prezentacji).

 

Konto konferencji:

Uniwersytet  Szczeciński

ING BANK ŚLĄSKI S.A

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty należy podać nr subkonta „0155”

 

Miejsce konferencji:

Wydział Humanistyczny US

ul. Krakowska 71-79

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry