Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Socjologii » Informacje dla osób przystępujących do obrony

Informacje dla osób przystępujących do obrony

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i magisterskiego jest złożenie w dziekanacie:

  1. pracy dyplomowej zatwierdzonej przez Promotora, zbindowanej, dwustronnie wydrukowanej, zawierającej oświadczenie studenta o oryginalności pracy (zał. nr 3 Zarządzenia Rektora nr 29/2014) wraz z płytą oraz skróconą wersję raportu z systemu antyplagiatowego.
  2. Wypełnionego przez Promotora Protokołu Oryginalności Pracy (zał. nr 1 Zarządzenia Rektora nr 29/2014) a w przypadku stwierdzenia w protokole "praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia" także opinii promotora w sprawie dopuszczenia pracy (zał. nr 2 Zarządzenia Rektora nr 29/2014)
  3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5cmx6,5 cm
  4. wypełnionej obiegówki
  5. indeksu i karty okresowych osiągnięć ze wszystkimi wpisami
  6. potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie dyplomu (60,00 zł)
  7. w przypadku studentów kończących studia drugiego stopnia i jednolite magisterskie takż legitymacji studenckiej.
  8. informacji o terminie egzaminu i składzie Komisji Egzaminacyjnej
  9. wydruku z konta e-dziekanatu oświadczenia do Akademickiego Biura Karier (obowiązkowo)

Ponadto każdy student przystępujący do obrony powinien przygotować dwa egzemplarze pracy (jednostronnie drukowane, oprawione) i złożyć je wraz z drukami recencji otrzymanymi z Dziekanatu na ręce promotora i recenzenta

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry