Historia

Instytut Socjologii powstał na bazie istniejącego wcześniej Zakładu Socjologii, który wchodził w skład Instytutu Nauk Filozoficzno – Społecznych będącego jednostką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Wraz z powstaniem 1.09.1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczął swoją działalność Instytut Socjologii mieszczący się w strukturach Wydziału Humanistycznego. Jego pierwszym dyrektorem został profesor Ludwik Janiszewski. Kolejnymi dyrektorami instytutu byli:

  • prof. Jacek Leoński
  • prof. Irena Machaj
  • prof. Bogdan Gębski
  • prof. Jan Nikołajew (pełniący obowiązki dyrektora)
  • prof. Oxana Kozlova (od listopada 2009 r. )

Początkowo socjologia była realizowana jako specjalność w ramach kierunku Politologia i Nauki Społeczne. W 1997 roku został powołany kierunek socjologia.

Aktualnie realizowane są trzy specjalności : socjologia stosowana, socjologia kultury oraz socjologia zdrowia

Od roku akademickiego 2004/2005 siedziba Instytutu mieści się w części nowoczesnego kompleksu uniwersyteckiego przy ulicy Krakowskiej 71 – 79.

Struktura Instytutu Socjologii >>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry