Struktura

WŁADZE INSTYTUTU SOCJOLOGII

Dyrektor Instytutu Socjologii US –  dr hab. Maciej Kowalewski
Z-ca Dyrektora – dr Robert Barłomiejski

ZAKŁAD SOCJOLOGII MIASTA >>>

Kierownik - dr hab.  Maciej Kowalewski www>>>

  • dr Anna Królikowska
  • dr Robert Bartłomiejski 

ZAKŁAD SOCJOLOGII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA >>>

Kierownik – dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US   www>>>

  • dr Karolina Izdebska
  • dr Natalia Maksymowicz-Maciata www>>>

PRACOWNIA METODOLOGII I TECHNIK BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH >>>

Kierownik - dr Albert Terelak

  • dr Sebastian Kołodziejczak

ZAKŁAD SOCJOLOGII KULTURY >>>

Kierownik – prof. dr hab. Oksana Kozłowa  

  • dr Arkadiusz Kołodziej         
  • dr Żaneta Stasieniuk    
  • dr Kalina Kukiełko-Rogozińska

ZAKŁAD SOCJOLOGII ZDROWIA I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH >>>

Kierownik – dr hab. Marek Bulsa, prof. US    

  • dr Wioletta Bryniewicz     
  • dr hab. Urszula Kozłowska, prof. US

ZAKŁAD ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ >>>

Kierownik - dr hab. Karol Piasecki, prof. US www>>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry