Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Socjologii » Pisma naukowe / Publikacje

Pisma naukowe / Publikacje

Monografie/prace pod redakcją

w roku 2013

 • Gołdyka L., Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji, Scholar, Warszawa 2013
 • Kołodziej A., Teoria estymacji w praktyce badań społecznych, Difin, Warszawa 2013
 • Kozlova O., Izdebska K. (red.), Cultures of Trust, WN WHUS "Minerwa", Szczecin 2013
 • Kozłowska U., Organizacja zwalczania chorób zakaźnych jako element polityki zdrowotnej państwa na Pomorzu Zachodnim (1944/45 – 1972), WN WHUS "Minerwa", Szczecin 2013

w roku 2012

 • Czubara T., Kowalewski M., Thurow R., Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, Urząd Marszałkowski, Szczecin 2012.
 • Galor Z., B. Goryńska-Bittner (red.) , Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, wyd. WSNHiD, Poznań 2012
 • Kołodziej-Durnaś A., Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Kowalewski M. (red.), Miejsca, Mieszkania, Dzielnice. Szczecin i wybrane miasta województwa zachodniopomorskiego w badaniach młodych socjologów, wyd. Zapol, Szczecin 2012
 • Leoński J., Wątróbski L., (red), Migracje Polaków – przeszłość i teraźniejszość . Zagadnienia Teoretyczne oraz diaspora polska: w Hiszpanii, Chorwacji, Francji, na Węgrzech, W Palestynie i Nowej Zelandii, Diaspora tom V, wyd. Zapol, Szczecin 2012
 • Terelak A. Kołodziejczak S., Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Studium socjologiczne, wyd. Zapol, Szczecin 2012
 • Terelak A., Kołodziejczak S., Praca za granicą w świadomości emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego, wyd. Zapol, Szczecin 2012

w roku 2011

 • Czyszkiewicz R., Durka W., Społeczne i przestrzenne oddziaływanie Uniwersytetu Szczecińkiego, Szczecin 2011
 • Czyszkiewicz R., Durka W., Topografia szczecińskiej przedsiębiorczości. Szkic socjologiczno-ekonomiczny, Szczecin 2011
 • Gołdyka L. (red.), Studia Sociologica nr 20, ZN 619, Szczecin 2011
 • Kołodziej A.,Statystyka opisowa dla studentów kierunków humanistycznych, Economicus Szczecin, Szczecin 2011
 • Kowalewski M., Królikowska A. M. (red.), Miasto i sacrum, Kraków 2011
 • Kozlova O., Kołodziej-Durnaś A.(eds), Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation - Nations, Regions, Organizations, Szczecin 2011
 • Kozlova O., Kołodziej-Durnaś A.(red.) , Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, Szczecin 2011
 • Leoński J., Wątróbski L. (red.), DIASPORA tom IV: Wychowanie i edukacja w środowiskach diaspory polskiej, Szczecin 2011
 • Michalak A., Sakson A., Stasieniuk Ż. (red.), Polskie Ziemie Zachodnie. Studia socjologiczne, Instytut Zachodni Poznań 2011

w roku 2010

 • Fiternicka-Gorzko M. Leoński J.,  (red.), Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin 2010
 • Gołdyka L., Machaj I. (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Szczecin 2010
 • Klepajczuk B., Kołodziejczak S., Terelak A.,  Współpraca między instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie zachodniopomorskim. Socjologiczne badania ewaluacyjne, Szczecin 2010
 • Klepajczuk B., Kołodziejczak S., Terelak A., Zintegrowane działanie wobec przemocy w rodzinie. Poradnik tworzenia i prowadzenia Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych,  Szczecin 2010
 • Kołodziej-Durnaś A., Alice Salomon – szkic o życiu i dziełach. (z wyborem pism), Warszawa 2010
 • Kowalewski M., Krasucki E., Miedziński P., (red.) (2010),  Historia, miasto, pamięć. Grudzień 70 – Styczeń 71 (perspektywa szczecińska), Szczecin 2010           
 • Kowalewski M., Środowisko społeczne lokatorów TBS-ów, Toruń 2010
 • Kozłowska U.,Stasieniuk Ż., Terelak A. (red.), Praktyki społeczne uczestnictwa w kulturze, Szczecin 2010
 • Kozłowska U., Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom XV. Choroby zakaźne a aktywność służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, Szczecin 2010
 • Królikowska A. M., Zachowywanie - porzucanie - dekonstrukcja. Religia w świadomości młodzieży studenckiej. Studium socjologiczne, Szczecin 2010
 • Mrzygłód H., Nowak A., Thurow R., Modele życia rodzinnego w świadomości studentów, Szczecin 2010
Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry