Socjologia - I stopień i specjalności

SOCJOLOGIA - studia licencjackie (I stopień)


Socjologia designu i socjologia morska - nowe przedmioty specjalnie dla was od semestru 2018/2019!

 

Dzięki ministerialnemu projektowi "Uniwersytet 2.0 - Strefa Kariery” wprowadzamy do programu studiów trzyletnich nowe przedmioty. Zaczynający studia w 2018/2019 roku poznają socjologię designu, morską, w kolejnych latach zarządzanie konfliktem w środowisku lokalnym i system kompetencji zawodowych.


Kim będziesz po studiach socjologicznych I stopnia?


Nasi absolwenci są: specjalistami w agencjach badawczych, pracownikami agencji reklamowych i PR, urzędnikami państwowymi, urzędnikami samorządowymi, specjalistami pracującymi w policji, politykami, menedżerami, dziennikarzami oraz naukowcami.

Na studiach socjologicznych I stopnia realizowane są między innymi następujące przedmioty: antropologia kulturowa, psychologia społeczna, historia myśli społecznej i socjologicznej, metody i techniki badań społecznych, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego, badania terenowe, socjologia morska, socjologia designu, socjologia komunikacji, socjologia kultury, system kompetencji zawodowych, zarządzanie konfliktem w środowisku lokalnym, programy komputerowe analizy danych, socjologia regionu, socjologia rodziny i socjologia organizacji.

Dodatkowo pogłębisz swoją wiedzę wybierając jedną z proponowanych przez nas specjalności.

 

SOCJOLOGIA STOSOWANA

Na specjalności tej realizowane są między innymi takie przedmioty jak: socjotechnika, techniki badan marketingowych i ewaluacyjnych, badania sondażowe w praktyce, analiza dokumentów urzędowych i osobowych oraz problemy społeczne i ich diagnozowanie (ekspertyzy naukowe).

Umiejętności zdobyte na tej specjalności mogą być przydatne w szczególności osobom zatrudnionym w agencjach reklamowych, firmach prowadzących badania marketingowe i badania rynku, badania opinii publicznej, ośrodkach badań naukowych, dziennikarzom, urzędnikom administracji publicznej, pracownikom socjalnym, itp.

 

SOCJOLOGIA KULTURY

Na specjalności tej realizowane są między innymi takie przedmioty jak:  kultura organizacji, kulturowe i etniczne zróżnicowanie społeczeństwa polskiego, socjologia migracji, socjologia narodu, socjologia religii, kultura masowa, uczestnictwo w kulturze i kultura regionalna.
Proponowana specjalność skierowana jest do tych, których interesuje problematyka nie tylko z zakresu socjologii, ale również filozofii, historii kultury i sztuki, antropologii kulturowej czy kulturoznawstwa. Studenci mają też możliwość uczestniczenia w różnych społeczno-kulturalnych projektach.

 

SOCJOLOGIA ZDROWIA

 


Na socjologii zdrowia zajmujemy się zdrowiem w szerokim wymiarze, zarówno w jednostkowym oraz publicznym. Na specjalności tej realizowane są między innymi takie przedmioty jak: diagnoza środowiskowa, ekologia społeczna, polityka społeczna i zdrowotna socjologia starości, socjologia niepełnosprawności, socjologia zdrowia i choroby, instytucje i systemy zdrowia publicznego, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, techniki tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, seksuologia i promocja zdrowia.

Celem specjalności socjologia zdrowia jest przygotowanie absolwenta do działań związanych z ochroną i promocją zdrowia, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji, w tym m.in. w zakresie zdrowia i choroby, społeczno-kulturowych uwarunkowań zjawisk, i umiejętność spojrzenia na problemy ludzi zdrowych i chorych z różnych punktów widzenia.

 

 

 

 

URUCHOMIENIE DANEJ SPECJALNOŚCI UWARUNKOWANE JEST LICZBĄ ZADEKLAROWANYCH NA TĘ SPECJALNOŚĆ STUDENTÓW.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry