Socjologia - II stopień i specjalności

SOCJOLOGIA - studia magisterskie (II stopień)

Kim będziesz po studiach?
Nasi absolwenci są: specjalistami w agencjach badawczych, pracownikami agencji reklamowych i PR, urzędnikami państwowymi, urzędnikami samorządowymi, specjalistami pracującymi w policji, politykami, menedżerami, dziennikarzami oraz naukowcami.

Na studiach socjologicznych II stopnia realizowane są następujące przedmioty: metody badań i problemów społecznych, zaawansowane techniki kompuuterowej anlizy danych, zrożnicowanie społeczne, globalnbe procesy społeczne, działalność szkoleniowa w kreowaniu kapitału społecznego, socjologia ekonomiczna, socjologia wielokulturowości, socjologia problemów społecznych, socjologia medycyny i socjologia polityki,

Dodatkowo pogłębioną wiedzę studenci zdowbywają na jednej z wybranych przez siebie specjalności

 

BADANIA SPOŁECZNE (polityka, kultura, rynek)

Kwalifikacje zdobyte w trakcie specjalności mogą być wykorzystane w organizacjach zajmujących się profesjonalnie realizacją szerokiego spektrum badań socjologicznych lub w podmiotach zlecających tego rodzaju badania, takich jak instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe.

W ramach specjalności realizowane są m. in. moduły: zarządzanie badaniem społecznym, badania socjologiczne w konsultacjach społecznych, pomiar uczestnictwa w kulturze, jakościowe badania terenowe, badania socjologiczne w marketingu politycznym, przestrzeń miejska w badaniach socjologicznych, protest obywatelski i metodologia badań rynku i opinii.

 

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA

Wybór tej specjalizacji daje możliwość poznania wielu zarówno teoretycznych czy metodologicznych problemów badawczych jak i praktycznych aspektów kierowania potencjałem społecznym w firmach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Przykładowe przedmioty: narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, dobór i selekcja kadr, kultura organizacji, przedsiębiorczość i rynek pracy, zarządzanie projektami oraz grupy społeczne w organizacjach.

 

KOORDYNATOR I DORADCA RODZINY

Kwalifikacje zdobyte w trakcie specjalności mogą być wykorzystane w organizacjach zajmujących się analizą problemow społecznych, pomocą społeczną oraz pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi jak również poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy.

W ramach tej specjalności realizowane są m. in. następujące przedmioty: gerontologia, modele pracy społecznej, struktura i organizacja pomocy społecznej, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, niepełnosprawność w rodzinie, prawo rodzinne i opiekuńcze, rynek pracy,  propedeutyka społeczna i praca z rodziną dysfunkcją.

 

URUCHOMIENIE DANEJ SPECJALNOŚCI UWARUNKOWANE JEST LICZBĄ ZADEKLAROWANYCH NA TĘ SPECJALNOŚĆ STUDENTÓW.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry