Socjologia - II stopień i specjalności

SOCJOLOGIA - studia magisterskie (II stopień)

Specjalności:

- BADANIA SPOŁECZNE (polityka, kultura, rynek)

Absolwent specjalności ukierunkowuje ogólną wiedzę socjologiczną na zastosowanie w praktyce badawczej, w różnych obszarach życia społecznego. Zajęcia w trakcie specjalizacji przygotowują absolwenta do projektowania i realizacji projektów badań na potrzeby marketingu (w tym marketingu politycznego), monitorowania problemów społecznych, zarządzania kulturą. Kwalifikacje zdobyte w trakcie specjalności mogą być wykorzystane w organizacjach zajmujących się profesjonalnie realizacją szerokiego spektrum badań socjologicznych lub w podmiotach zlecających tego rodzaju badania, takich jak instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe.

W ramach specjalności realizowane są m. in. moduły: Zarządzanie badaniem społecznym, Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych, Pomiar uczestnictwa w kulturze, Jakościowe badania terenowe.

 

- SOCJOLOGIA ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA

Specjalność "Socjologia organizacji i zarządzania" ogniskuje uwagę studentów na współczesnych świecie społecznym organizacji. Wybór tej specjalizacji daje możliwość poznania wielu zarówno teoretycznych czy metodologicznych problemów badawczych jak i praktycznych aspektów kierowania potencjałem społecznym w firmach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Przykładowe przedmioty: narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, dobór kadr, kultura organizacji, rynek pracy, zarządzanie projektami.

 

- KOORDYNATOR I DORADCA RODZINY

 

URUCHOMIENIE DANEJ SPECJALNOŚCI UWARUNKOWANE JEST LICZBĄ ZADEKLAROWANYCH NA TĘ SPECJALNOŚĆ STUDENTÓW.

 


Dlaczego u nas?
Kadra Instytutu Socjologii gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Według rankingu Perspektyw z 2014 roku
zdobyliśmy 6 miejsce wśród 35 uczelni w kraju, gdzie można studiować socjologię.

Dzięki nam będziesz:
• lepiej rozumieć zasady świata społecznego
• wiedzieć dlaczego ludzie ulęgają wpływom innych
• umieć zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne.

 

Kim będziesz po studiach?
Nasi absolwenci są:
- specjalistami w agencjach badawczych
- pracownikami agencji reklamowych i PR
- urzędnikami państwowymi
- urzędnikami samorządowymi
- specjalistami pracującymi w policji
- politykami
- menedżerami
- dziennikarzami
- naukowcami.

 

                                                                              > > ZAPISZ SIĘ < <

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry