Studia podyplomowe

Studia podyplomowe: Reklama społeczna

Celem kształcenia jest dostarczenie pracownikom sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu analizowania i przygotowywania reklam społecznych. Koncepcja kształcenia opiera się na trzech głównych filarach.

Po pierwsze, wiedza o współczesnym społeczeństwie i kulturze i roli mediów w ich kształtowaniu.

Po drugie, umiejętności diagnozowania problemów społecznych a także przestrzeni dla innowacji społecznych oraz zdolności odpowiadania na potrzeby z nich wynikające przy pomocy kreowania projektów reklam społecznych.

Trzeci filar stanowią zajęcia z tych przedmiotów, które wyposażą słuchaczy w narzędzia kreowania projektów reklam społecznych i ewaluacji ich skuteczności.

 

Uczestnikami studiów mogą być, na przykład:

- pracownicy agencji reklamowych,

- agencji PR, działów zajmujących się społeczną odpowiedzialnością korporacji,

- pracownicy administracji publicznej i samorządowej,

- pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowych.

 

Przykładowe przedmioty:

- problemy społeczne i ich diagnozowanie,

- fotografia w reklamie społecznej,

- reklama społeczna dla regionu.

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry