Strona główna » O wydziale » Instytuty » Katedry » Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej » Aktualności » Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "CZŁOWIEK - WODA - KULTURA"

Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “CZŁOWIEK - WODA - KULTURA”

9 kwietnia 2014r.

Koło Naukowe Etnologów US im. Marii Antoniny Czaplickiej oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej US serdecznie zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „CZŁOWIEK – WODA – KULTURA”, która odbędzie się 9 kwietnia 2014 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja poświęcona jest wzajemnym relacjom człowieka, wody i kultury, ujętym w jak najszerszym kontekście znaczeniowym. Konferencja ma na celu zaprezentowanie osiągnięć młodych naukowców – studentów i doktorantów kierunków humanistycznych – postrzegających tytułowe zagadnienie z perspektyw różnych dyscyplin naukowych. Temat konferencji celowo został sformułowany tak szeroko, by w żaden sposób nie ograniczać młodych adeptów humanistyki, lecz umożliwić im swobodne przedstawienie własnych (często niebanalnych i nowatorskich) spostrzeżeń oraz refleksji. Zapraszamy zatem studentów oraz doktorantów do upublicznienia rezultatów swoich badań i wymiany myśli na interdyscyplinarnym forum konferencji „CZŁOWIEK – WODA – KULTURA”. Publikacja pokonferencyjna w formie książkowej ukaże się drukiem jeszcze w tym roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szcegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy: http://psb.whus.pl

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 30 marca 2014 roku na adres: psb@whus.pl

O zakwalifikowaniu referatu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń oraz poziom merytoryczny abstraktu.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.