Pisma naukowe / Publikacje

Nasza Katedra wydaje pismo: „Zwierciadło Etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego”. W 2012 roku ukazał się pierwszy, a w 2013 roku drugi tom periodyku. Zapraszamy do lektury - wersje elektroniczne wszystkich tomów dostepne są w formie plików do pobrania.

Bardzo gorąco zachęcamy również do składania tekstów do kolejnego numeru "Zwierciadła Etnologicznego". Poniżej publikujemy szczegółowe wytyczne edytorskie dla autorów (w formie pliku tekstowego do pobrania). Nieprzekraczalny termin składania tekstów do tegorocznego numeru upływa dnia 1 lipca 2015 roku. Teksty, opracowane według obowiązujących wytycznych, należy przesłać w formie elektronicznej na adres: psb@whus.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować również na ten adres lub kontaktować się telefonicznie (914443347) - odpowiedzi udzieli Sekretarz Redakcji, dr Piotr Maliński.

Trzeci tom „Zwierciadła Etnologicznego" zawiera materiały z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Orkiestry dęte w kulturze europejskiej”, która odbyła się w dniach 20-22.06.2014 w Łobzie (Pomorze Zachodnie) z inicjatywy dra Dariusza Ledziona, (dyrektor Domu Kultury w Łobzie) i Bogdana Matławskiego (dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego). Konferencja była częścią składową większej całości, bowiem jednocześnie w Łobzie odbywały się: „Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Big Bandów Łobez 2014” „I Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów” oraz „Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i Big Bandów”. Organizatorami konferencji byli: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Zakład Pomorza i Skandynawii oraz Łobeski Dom Kultury w Łobzie. Celem konferencji, pierwszej tego typu w powojennym okresie na Pomorzu Zachodnim i zapewne w Polsce było ukazanie historii, form i przestrzeni działalności orkiestr dętych w krajach Europy. Naukowe spotkanie stanowiło teoretyczne dopełnienie praktyki instrumentalnej w orkiestrach dętych. Ważnym jest przesłanie tejże konferencji, aby wobec szerzącej się, w niektórych krajach, globalizacji i marginalizacji kultury muzycznej przyczynić się do głębszego zrozumienia muzyki instrumentalnej i jej znaczenia w kulturze własnego narodu. Organizatorzy konferencji wyrażają nadzieję, że w naukowym i międzynarodowym dyskursie wyłoni się lepsza wizja dla przyszłości orkiestr dętych, bo w erze informatycznej, której doświadczamy, coraz mniej jest miejsca dla pasji zespołowego muzykowania. Zakładamy też, że wygłoszone i opublikowane referaty będą niezastąpionym źródłem rzetelnej wiedzy na temat przemian instrumentalnej kultury muzycznej,  na przykładzie orkiestr dętych, na przestrzeni XX i początku XXI wieku, w określonych krajach Europy.

Za okazaną życzliwość i wszelką pomoc, wyrażamy gorące podziękowanie Panu Ryszardowi Sola, burmistrzowi Łobza, Henrykowi Stankiewiczowi, przewodniczącemu Rady Miasta Łobza, Pani Mirosławie Turbak, kierowniczce Wydziału Edukacji, Kultury, Promocji i Zdrowia Urzędu Miejskiego  w Łobzie oraz wszystkim pracownikom Domu Kultury w Łobzie.

Prof. US dr hab. Bogdan Matławski

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry