dr hab. profesor US Karol Piasecki

Kierownik Katedry oraz Zakładu Antropologii Ogólnej

Kontakt: karolpiasecki@wp.pl

Pokój 215.

Karol Piasecki, ur. 1952 w Kozienicach. Studiował w Warszawie (astronomia, leśnictwo, biologia). W 1978 r. mgr biologii (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, praca „Ekologia ptaków drapieżnych Puszczy Kozienickiej”), 1987 r. dr nauk humanistycznych w zakresie antropologii („Zastosowanie cech kranioskopowych czaszki do celów analizy taksonomicznej”), w 2000 r. dr hab. w zakresie antropologii historycznej i archeologii Ameryki (rozprawa pt.: „La estructura antropologica del Peru prehispanico”). W latach 1978-2004  pracował w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Historyczny, Instytut Archeologii, Zakład Antropologii Historycznej, od 2000 – kierownik zakładu), od 2002 w Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej, a od 2007 kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz kierownik Zakładu Antropologii Ogólnej w tejże katedrze). Prowadził zajęcia dydaktyczne z antropologii historycznej, antropologii kulturowej, etnografii, etnologii, statystyki dla humanistów oraz wykłady monograficzne  poświęcone  antropologii fizycznej i kulturowej wybranych ludów i obszarów kulturowych.

Poza udziałem w licznych wykopaliskach krajowych uczestniczył w szeregu ekspedycji naukowych:  miedzy innymi w studenckiej wyprawie naukowej „Afryka1984/1985” (Egipt, Sudan) wraz z Jackiem Łapottem i Maciejem Ząbkiem, wielokrotnie w Peru (od 1986) na stanowiskach kultury Nazca, Lima, Vicus, Chiribaya i innych, ponadto w Ekwadorze, Boliwii (Tihuanaco) i Chile (profesor visitante w Pontificia Universidad Catolica (Lima) i Universidad Catolica de Santa Maria (Arequipa). Od roku 1998 współpracuje z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego, wykopaliska w Syrii (Palmyra, Hawarte, Tell Qaramel), Egipcie (Aleksandria, Naqlun), Libanie (Shhîm), Sudanie (Dongola, Banganarti, IV Katarakta). Od 1998 w Federacji Rosyjskiej (Morze Białe, Płw. Kolski, Nieniecki Obwód Autonomiczny, Tanais).

Jest promotorem ukończonych 4 przewodów doktorskich, ponad 100 prac magisterskich i licencjackich. Autor ponad 130 publikacji,
Główne obszary zainteresowań: antropologia historyczna, kulturowa i biologiczna, nauki przyrodnicze (entomologia i ornitologia), ścisłe (astronomia) oraz geografia i krajoznawstwo, kraje andyjskie, Nubia oraz rejony cyrkumborealne. Rekonstrukcja wyglądu przyżyciowego (między innymi udział w odkryciu i identyfikacji pochówku Mikołaja Kopernika).

Teksty wydrukowane:

1977
1. Kulik cienkodzioby (Numenius tenuirostris) i szkamik (Limosa lapponica) u ujścia Radomki, Notatki Ornitologiczne, XVIII, 3-4, 125-126

1981
2. J. Strzałko, M. Henneberg, J. Piontek , Populacje ludzkie jako systemy biologiczne, Kosmos A z. 3, str. 66 - 67, PWN (recenzja)
3. (wraz z Marianem Cieślakiem) Awifauna Puszczy Kozienickiej, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, Radom, tom XVIII, zeszyt 1, str.9 - 20
4. Zwierzęce szczątki kostne z wykopalisk w 1979 w Novae, Archeologia, XII
5. (wraz z Martą Stępniak) Adam czy Ewa - mit czy rzeczywistość, Problemy 4,  str. 25 - 28

1982
6. (z Mariuszem Ziółkowskim i Robertem Sadowskim), Stone rings of Northern  Poland, [w:] Archeoastronomy in the Old World, D. Heggie (ed.), Cambridge University Press, str. 215 - 224
7. Występowanie czarnego bociana Ciconia nigra w Puszczy Kozienickiej, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, PWN Kraków, zeszyt 4 - 5, str. 98 - 104

1983
8. Szczególny przypadek terytorializmu u mew, Notatki Ornitologiczne, XXIV,  1-2, str. 83 - 86
9. Projektowany rezerwat przyrody „Zabuże” w województwie bialskopodlaskim, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, PWN Kraków, zeszyt 4, str. 42 - 50

1984
10. Chromosomalna koncepcja pochodzenia człowieka, Kosmos, Rok XXXIII,  zeszyt 2 (183), PWN, Warszawa, str. 125 - 135
11. Ewolucja roli szyszynki, Kosmos, Rok XXXIII, zeszyt 3 (184) PWN, str. 257- 287

1985
12. Puszcza Kozienicka, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, str.104
13. Materiały do ornitofauny lęgowej rezerwatu „Jezioro Warnołty”, Notatki Ornitologiczne, 3-4, Ossolineum, str. 155 -159

1986
14. (wspólnie z Andrzejem Wiercińskim) Análisis antropológico de los restos óseos humanos de la región Cayash, [w:] Cayash Prehispanico pod red.Andrzeja Krzanowskiego, Kraków, str. 249 - 265
15. Análisis preliminar de los restos óseos animales precedentes de las excavaciones en Andamarca, [w:] Cayash Prehispanico pod red. Andrzeja Krzanowskiego, Kraków, str. 271 - 274
16. W widłach Wisły i Pilicy, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 83 str.

1988
17. (wraz z Jerzym Reymondem) Czaszka twarzowa - obiekt badań antropologów i lekarzy, Czasopismo Stomatologiczne, CXLI, 8, str. 503- 504
18. (wraz z Jerzym Reymondem) Kranioskopia a urazy oczodołów, Czasopismo Stomatologiczne, CXLI, 9, str. 555- 558

1989
19. Kazimierski Park Krajobrazowy, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 80 str.
20. Tematyka przyrodnicza w przewodnikach turystycznych - próba oceny, IV Forum Publicystów Krajoznawczych, Poznań - Żerków 22 - 24 września 1989, Zarząd Główny PTTK - Komisja Krajoznawcza, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Klub Autorów Literatury Turystycznej i Krajoznawczej, Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, oprac. P. Anders, str. 23 - 27

1990
21. (wraz z Jerzym Reymondem i Hubertem Wanyurą) Kraniopantograf -  przyrząd do badania kształtu oczodołu, Czasopismo Stomatologiczne,  XLIII, ss. 92 - 93
22. Puszcza Kozienicka, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo PTTK „Kraj”,Warszawa, 93 str.
23. Puszcza Stromiecka, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, ss. 96
24. Radomskie szlaki piesze, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, str. 139 +  oddzielna wkładka „mapy” - opracowanie treści turystycznej (23 str.)
25. (wraz z Małgorzatą Nawrocką) Badania hodowli w pradziejach na podstawie materiałów archeozoologicznych, Kosmos, PWN Warszawa, Tom 39, umer 1 (206), str. 5 - 13
26. Plan Kazimierza Dolnego, tekst, PTTK „Kraj”

1991
27. Plecami do Wisły, Nowy Tygodnik Radomski, 29 (37), str. 8
28. Piekło Zbijowskie, Nowy Tygodnik Radomski, 30 (38), str. 8
29. Kamienie diabelskie, sądowe i inne, Nowy Tygodnik radomski, 31(39), str. 9
30. Torfowisko w Pakosławiu, Nowy Tygodnik Radomski, 42 (54), str. 8
31. Cztery grodziska w dorzeczu Tymianki, Nowy Tygodnik Radomski, 44 (56)  str. 8
32. Jezioro Kozienickie, Nowy Tygodnik Radomski, 47 (57), str. 9

1992
33. El arcimorfismo de los craneos precolombinos del Ecuador, [w:] Nuevas Perspectivas en Antropologia, M. C. Botella, S.A. Jimenez, L.Ruiz, Ph.du  Souich eds., Granada (1991), str. 741-747
34. Czyżby wszyscy się mylili?, Świat Nauki, nr 1, str. 71 - 72
35. Pierwsi Amerykanie, Wiedza i Życie, nr 3, str. 16 - 21
36. Amerykanie przed Kolumbem, Problemy , nr 6, str. 2 - 9
37. Afrykańska kolebka, Świat Nauki, nr 8, str. 12. - 14
38. Novae - Western Sector, 1989. Preliminary report on the excavation of the Warsaw University Archeological Expedition, Archeologia XLII, 1991, str. 131-132
39. Orla Kępa, Echo Dnia, 3-5 kwietnia, str. 6
40. Las nuevas escalas craneoscópicas. Observaciones preliminares, Documentos de Trabajo, CESLA UW, 1992, str. 34

1993
41. Antropologia na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] Dzieje archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, pod red. Stefana Karola Kozłowskiego i Jerzego Kolendo, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 345-350
42. Chromosomalna koncepcja powstania gatunku ludzkiego, [w:] Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, pod red. Janusza Piontka i Aliny Wiercińskiej, UAM, Poznań, str. 93 - 106
43. The Maszycka Cave. Analysis of human remains from the excavation season 1966, [w:]
Maszycka Cave a Magdalenian Site in Southern Poland, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 40. Jahrgang, str. 251-252

1994
44. The origin and anthropological structure of prehispanic Amerindians: Selected questions, Ethnologia Polona 18, str. 155-180
45. Na krańcach Syberii, Wiedza i Życie, 5, w dodatku Wiedza i Człowiek, str. 10 - 13
46. Wszystkie kolory Czarnego Lądu, Wiedza i Życie, 6, w dodatku „Wiedza i Człowiek”, str. 8 - 12
47. Jacy będziemy?, Wiedza i Życie, 12, w dodatku „Wiedza i Człowiek” ss. 6 -  8

1995
48. (wraz z Jarosławem Wysockim, Henrykiem Skarżyńskim i Jerzym Reymondem) Mastoid emissary in man. An antomical-clinical study, Folia Morphol. (Warsz.), 54, 3, str. 165-172
49. (wraz z Agnieszką Pietrzak i Tamarą Kowalską) Zagadkowe labirynty Północy, Wiedza i Życie,10, w dodatku „Wiedza i Człowiek”, str. 14 - 16

1996
50. (wraz z Jarosławem Wysockim, Henrykiem Skarżyńskim, Jerzym Gieleckim i  Małgorzatą Brzozowską) Dimension of the vestibulat scale with reference to cochlear implantation, Central and East European Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, 3, ss. 205 - 208
51. (wraz z Jerzym Reymondemi Jarosławem Wysockim) Wypust żylny sutkowy w aspekcie anatomiczno-klinicznym, [w:] Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, Andrzej Malinowski, Bogdan Łuczak i Jadwiga Grabowska, eds, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, t. I, ss. 279-285,
52.(wraz z Jerzym Reymondemi Jarosławem Wysockim) Kształt wejścia do oczodołu – metodyka badań, [w:] Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, Andrzej Malinowski, Bogdan Łuczak i Jadwiga Grabowska, eds, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, t. II,ss. 70-80

1997
53. Inżyniera genetyczna w oczach młodzieży studenckiej, Instytut Archeologii UW, 168 str.
54. (wraz z Aliną Wiercińską), Research on the worlds’s model of the students of higher schools and pedagogical universities of the Kielce Region, Res Humanae 5, str. 69 - 88
55. (wraz Piotrem Dyczkiem) The Marble Head of Emperor Maximinus Thrax fom Novae. New Method od Reconstruction, Etudées et Traveaux XVIII, str. 2 - 9

1998
56.  Struktura antropologiczna cmentarzyska Tablada de Lurin, Światowit, XLI, Fasc. A, str. 257-271
57.  (wraz z Agnieszką Pietrzak) Archeologia Archipelagu Sołowieckiego i Wysp Kuzawa, Światowit, XLI, Fasc. B, str. 565-578
58.  Czaszki z wież grobowych w Tumpullo (Peru), Biuletyn Antropologiczny, II, str. 5 - 13,
59.  (wraz Jarosławem Wysockim) 1998, Mastodoid Emissary in Indians Skulls, 1998, Folia Morph. (Warsz.), 57, 3, str. 269-274
60. (wraz z Jarosławem Wysockim, Lechosławem P. Chmielikiem i Witoldem Gackiem), Occurence and capacity of frontal sinuses en man in relation to intracranial cavity capacity, Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery, Vol. III, Nr 1/9 str. 183-188
61. (wraz z Gerardem Gierlińskim, Gwidonem Jakubowskim, Mikołajem  Urbanowskim i Marcinem Żarskim), Nowe późnoplejstoceńskie stanowisko paleontologiczno-archeologiczne w Jaskini Komarowej na Wyżynie Częstochowskiej - sprawozdanie wstępne, Przegląd Geologiczny, Vol. 46, nr 10, str. 1019-1022
62. Nazbyt długa historia o rozmnażaniu (recenzja książki Jacques Ruffie - Seks i śmierć), Nowe Książki, 4 (950), str. 40
63. Głowy, czaszki, mumie. Antropolog w Peru, Archeologia Żywa, Nr 4(9), str. 21 - 26

1999
64. Zaginione ludy Arktyki, Archeologia Żywa Nr 1 (10) str. 34-38
65. Estructura antropológica del Perú Prehispánico, Światowit, Suplementa, seria H - Antropologia, Wydawnictwa Instytutu Archeologii UW, 183 str.
66. Lapończycy, Archeologia Żywa Nr 2 (11), str. 32 - 35
67. Formacje paleoindiańskie na obszarze Środkowych Andów a zasiedlenie Ameryki, Światowit, Nowa seria, Tom I (XLII), Fascykuł A, str.116 - 131
68. Warszawski kromlech, Wiedza i Życie, 7, str. 10
69. Cultural significance of intentional cranial deformations: comparison of Amerindians and Asians, [w:] Man as a subject and object of culture, A. Wiercińska ed., WSP TWP w Warszawie, str. 71-74

2000
70. Skrzydełko czy nóżka? Przyczynek do antycznych obyczajów kulinarnych, Światowit, II (XLIII), Fascykuł A, pp. 164-165
71. (wraz z Wiesławem Więckowskim) Neandertalczycy, Światowit II (XLIII), Fascykuł B, pp. 177-185
72. Eskimosi i Afrykanie nad Donem, Archeologia Żywa, 1/2 (14), ss. 27-28,
73. (wraz z Tatianą Arseniewą i Tomaszem Szollem) Żelazny wojownik, Archeologia Żywa, 3/4 (15), ss. 27- 29

2001
74. Skulls from Naqlun, Polish Archeology in Mediterranean. Reports 2000, XII, pp.173-180
75. Hasła antropologiczne, [w:] Encyklopedia kultur pradziejowych, Michel Brezillon, ed., WAiF, PWN, Warszawa
76. Skulls from the Tower-shaped Tombs in Tumpullo (Peru), Studies in historical anthropology, 1, ss. 113-132

2002
77. Indianie w Azji?, Archeologia Żywa, pp. 28-33
78. Serce klasztoru, [w:] W cieniu klasztoru dominikanów, Andrzej Gołembnik ed., pp.60-71
79. (wraz z Dariuszem Zajdlem), L’aspect physique des hommes du passe, w: Chhim – 2000
ans d’Historie au caeur d’un village antique du Liban, Tomasz Waliszewski i Renata Ortali
Tarazi eds., Varsovie-Beyrouth, pp,. 48-51
80. Quels sont les animaux representes sur les mosaiques?  w: Chhim – 2000 ans d’Historie
au caeur d’un village antique du Liban, Tomasz Waliszewski i Renata Ortali Tarazi eds.
Varsovie-Beyrouth, pp. 100-102
81. Análisis antropológico preliminar de los restos oseos humanos de los sitios: Tompullo 2, Maucallacta, Antaura, Campanayoj (Viraco), Andes – Boletín de la Misión Arqueológica Andina Universidad de Varsovia, no 3 (2000/2001) ss. 247-27

2003
82. Pasterze mamutów, Światowit, Tom II (XLIV), Fascykuł B, ss. 181-196 (Warszawa
2001)
83. Labirynty Północy, Wiedza i Życie, Numer specjalny - Zaginione Cywilizacje, ss. 88-91
84. Badania antropologiczne ludzkich szczątków kostnych wyeksplorowanych w krypcie pod
Górką Dominikańską. Analiza wstępna
, [w:] Dominikanie. Gdańsk – Polska – Europa.
Materiały z konferencji międzynarodowej pt.: „Gdańsk i europejskie dziedzictwo. Zakon
dominikanów w dziejach Gdańska”. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk –
Pelpin, pp. 455- 483
85. Wstępne dane na temat struktury antropologicznej Nuba, [w:] Afryka – 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, w: Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum  Narodowe w Szczecinie w dniach 18-19 kwietnia 2002 roku, Jacek Łapott, ed., Muzeum  Narodowe w Szczecinie, Szczecin
86. Биокультурная адаптация  арктических народов. Изобранные вопросы,
Научный  Вестникк ПМА, Cт. Петербург, ss. 23-29
87. Мониторинг конечнoго роста. Методические проблемы, Научный  Вестникк
ПМА, Cт. Петербург, ss. 30-32
88. (wraz z Kazimierzem A. Dobrowolskim), Identyfying the species of birds depicted on a
funerary stela from Novae (Bulgaria)
, Novensia, 2003, pp.59-65
89. (wraz z Wiesławem Kaplą), Analiza antropologiczna materiałów kostnych ludności kultury janisławickiej pochodzących z badań wykopaliskowych na stanowisku Leśna Góra oraz z badań powierzchniowych z terenu Równiny Kurpiowskiej, [w: ]Ewa Kawałkowa (red.), Kultura janisławicka w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich, Ostrołęka, str. 145-149
90. Próba analizy antropologicznej naczyń figuralnych kultury Moche tzw. huacos retrato, Biuletyn Antropologiczny, Nr 3, ss. 53 – 59
91. Analiza antropologiczna, [w:] Urszula Kobylińska, Z archeologicznych studiów nad pradziejami i wczesnymi dziejami północnego Podlasia. Badania wykopaliskowe w Dołkach, Gnieciukach i Potoce w woj. Podlaskim), Warszawa, Fundacja Res Publica Multiethnica
92. Zastosowanie  antropologii do badania etnogenzy na przykładzie próby odnalezienia przedsaamskiej i przednienieckiej ludności Zachodnich Tundr, Studia Socjologica, nr 15, ss. 297-311

2004
93. Zastosowanie antropologii do badania etnogenezy na przykładzie próby odnalezienia
przedsaamskiej i przednienieckiej ludności zachodnich Tundr
, Studia Sociologica, nr 15,
ss. 297-311
94. Anthropological analysis of human remains from the Southern Dongola Reach, w: Survey and Excavations between Old Dongola and Ez-Zuma, pod red. Bogdana Żurawskiego, ZAŚ
PAN, ss. 483-489
95. Ludy Morza. Przykład Amerindian, Roczniki Socjologii Morskiej, t. 15. ss.137-145
96. Dawno temu w Ameryce, Zaginione Cywilizacje.1/2004. Wiedza i Życie – numer specjalny, ss. 56-59
97. Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska w Przebrodzie, pow. suwalski, Studia Archeologia Sudaica et Pollexiana, ss.123-126
 

2005
98. Postrzeganie inżynierii genetycznej jako zagrożenia cywilizacyjnego, [w:] Człowiek u progu Trzeciego Tysiąclecia. Zagrożenia i Wyzwania, pod. red. Mieczysława Plopy, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, ss. 117-128
99. Ludy bałtyckie – związki antropologiczne i kulturowe na przestrzeni dziejów, Roczniki Socjologii Morskiej, t. XVI, ss. 141 - 146
100. Struktura antropologiczna Nubii i Pustyni Nubijskiej, [w:] Wokół IV katarakty. Społeczności Wiejskie nad Środkowym Nilem przed wielką zmianą, pod. red. Macieja Ząbka, Wydział Geografii I Studiów Regionalnych oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, str. 33 - 45
101. Podstawowe problemy pomiaru jakościowego, [w:] Kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, pod. red.: Jacka Leońskiego i Agnieszki Kołodziej-Durnaś, Economicus, Szczecin, str. 98 -102
102. (wraz z Dariuszem Zajdlem) Badania antropologiczne we Fromborku. Grób nr 13. Rekonstrukcja wyglądu na podstawie czaszki, [w:] Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, Jerzy Gąssowski ed., Castri Dominae Nostrae. Litterae Annalis, vol. II, str. 27-44

2006
103. (z  Dariuszem Zajdlem) Anthropological Research in Frombork. Tomb no.13.
Reconstruction of the appearance of the head on the basis of the skull
, [w: ]The search fot
Nicolaus Copernicus’s tomb, ed. Jerzy Gąssowski, The Pułtusk Academy of Humanitaties,
Fundacja Kroneberga, s. 21-36
104. A la recherche du tombeau de Nicolas Copernic, Annales, Centre Scientifique de Academie Polonaise des Sciences à Paris, vol.9, ss. 150-154

2007
105. Natężenie “transowości”, fo:pa, nr X, str. 2-6
106. Analiza antropologiczna kości z grobu 171 A w Paprotkach Kolonii, stan. 1, Aneks do: Anna Bitner-Wróblewska, Małgorzata Karczewska, [w:] Kultura bogaczewska w 20 lat później, red. Anna Bitner-Wróblewska, Warszawa,  Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie, ss. 350-351
107. Środowisko badaczy jako enklawa społeczna w warunkach odrębności kulturowej, [w:] Enklawy życia społecznego, Leszek Gołdyka i Irena Machaj, eds., Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. 671, ss. 309-316

2008
108. El tamaño de la bóveda craneal como manifestación de la variabilidad anthropológica en el Perú Prehispánico, Tambo. Boletín de Arqueología, no 1, Arequipa,  ss. 167-178
109. Zasiedlanie Ameryki, [w:] Przez granice czasu, A. Buko i W. Duczko eds., Pułtusk, ss.
110. Etyczne problemy odkrycia naukowego. Przypadek Mikołaja Kopernika. The ethical problems of scientific discovery. The case of Nicolaus Copernicus, [w:] badania nad identyfikacją grobu Kopernika. The search for identity of Copernicus tomb, pod red. Jerzego Gąssowskiego, Pułtusk, ss. 196-203
111.  Biokulturowa różnorodność jako strategia adaptacyjna Homo sapiens, [w:] Jedność i różnorodność – wyzwanie globalizacji, pod red. Ryszarda Stefańskiego, Toruń – Kielce, ss.
22-35
112. Próba antropologicznej definicji miłości,[w:] Miłość kobiety. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, B. Płonka-Syroka, J. Radiszewska, A. Szlagowska, eds., Wrocław, Oficyna Wydawnicza Arboretum, ss. 19-26
113. Rapanuańczy. Odwróceni plecami do morza, Roczniki Socjologii Morskiej, t. XVIII, ss. 33-39

2009
114. The White Sea Pomorye and its inhabitants, Studia Maritima, vol. XXII, ss. 5-24
115. Zwierciadło szamańskie, Tematy z Szewskiej, 1(3), ss. 83-85
116. Estynkcja małych etnosów na południowo-wschodnim wybrzeżu Bałtyku, [w:] Europa homogeniczna czy komplementarna – recepta na zjednoczenie, R. Stefański i A. Zamojski, eds., Toruń-Kielce, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss.31-55
117. Correlations between selected parameters of the human skull and orbit (wraz z: Stanisławem Nitkiem, Jarosławem Wysockim i Jerzym Reymondem), Medical Science Monitor, 15 (12), ss. 370-377
118. Preliminary data on petroglyphs from Gebel Gurgurib near Shemkhiya in The Fourth Cataract Region, PAM, ss. 452-456
119. Wstrzymać Kopernika!, Archeologia Żywa, 5 (45), ss. 20-25
120. The Aboriginal Inhabitants of Novaya Zemlya, [w:] Understanding the Past, Jan Michał Burdukiewicz, Krzysztof Cyrek, Piotr Dyczek i Karol Szymczak, eds.,Warszawa, ss. 289-304
121. Ludy refugialne, [w:] Enklawy życia społecznego. Kontynuacje. L.Gołdyka i I. Machaj, eds., Szczecin, ss. 583-593
122. „Czy Kopernik była kobietą?” (W odpowiedzi na artykuł A. Sołtysiaka i T. Kozłowskiego 2009), Archeologia Polski, t. LIV, z. 2, ss. 289-296

2010
123. Antropologiczna identyfikacja szczątków Mikołaja Kopernika, [w:] Grób Mikołaja Kopernika. Odkrycie i identyfikacja, J. Gąssowski, ed., Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, ss. 67-74
124. Christianization and changes in Nubia’s anthropological structure, PAM Supplement, series 2.3, ss. 625-632
125. Problem rasy w antropologii, [w:] Antropologia polityki i polityka w antropologii,. M. Drozd-Piasecka i A. Posern-Zieliński, eds., Warszawa, KNE PAN i IAE PAN, ss. 155-167
126. Etnologia i Antropologia Kulturowa, [w:] Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów, Włodzimierz Stępiński i Waldemar Tarczyński, eds., Szczecin, ss.193-194

2011
127. Ludy uralskie we współczesnej Europie – od akulturacji do emancypacji, [w:] Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, O. Kozłowa i A. Kołodziej-Durnaś, eds., Szczecin, ss. 132-160
128. Próba rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu Gotów pochowanych na cmentarzysku w Weklicach (groby nr 183 i 218), Elbląskie Studia Muzealne, 2,  ss. 5-15
129. Labirynt jako mitologem świętego miasta, [w:] Miasto i sacrum, M. Kowalewski i A. M. Królikowska, eds., Kraków, Nomos, ss. 19-36

2012
130. Wojna w tradycyjnych kulturach północnej Eurazji, [w:] „Na Ostrzu Miecza Stoją Nasze Sprawy…”. Studia o służbach specjalnych, wojnie i bezpieczeństwie Polski, Europy i świata, A. Aksamitowski i P. Zając, eds., Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, ss. 269-286
131. Struktura antropologiczna dawnej Nubii, [w:] Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, W. Cisło, J. Różański i M. Zabek, eds., Warszawa, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, ss. 83-94
132. Cementery A in Naqlun: anthropological structure of the burials, PAM, 20, Studies 2008
133. Mit postępu. Stabilizacja, ewolucja i inwolucja kultur, [w:] Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, Ryszard Vorbrich, ed., Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, ss. 17-28
134. Применение модифицированного метода Герасимова для идентификации останков Николая Коперника, Вестник Антропологии, 22, сс. 92-99
135. Peczora – ślad zaginionego ludu czyli o tym, że warto czytać klasyków, Zwierciadło Etnologiczne, Szczecin, ss. 101-109
136. Pomorskie wiatry, Zwierciadło Etnologiczne, Szczecin, ss.111-115

2013
137. Zastosowanie antropologii fizycznej, [w:] Antropologia stosowana, Maciej Ząbek, ed., Warszawa, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzynarodowego UKSW, ss. 55-81
138. Bjarmia – tajemnicze królestwo skandynawskich sag, Zew Północy, 15, ss. 27-28
139. Las así llamadas formaciones paleoindias y el poblamiento de América, Avances recientes en la americanística mundial, Tambo, 3, suplemento, Wrocław – Arequipa, p. 53

140. "Laponia" Jana Szeferusa jako źródło etnograficzne, Zwierciadło Etnologiczne, nr 2, ss. 123-149

2014

141. Wstęp [w:] Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku, Bogdan Matławski i Karol Piasecki, eds., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US "Minerwa", Szczecin 2014, s. 9-10.

142. Etnograf wśród pomorskich i lapońskich rybaków [w:] Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku, Bogdan Matławski i Karol Piasecki, eds., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US "Minerwa", Szczecin 2014, s. 245-266.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.