Strona główna » O wydziale » Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda na targach książki w Poznaniu

W dniach 15–27 listopada 2016 r. odbyły się 20. POZNAŃSKIE DNI KSIĄŻKI nie tylko naukowej. Pierwszego dnia targów odbyło się uroczyste spotkanie wydawców akademickich i naukowych połączone z ogłoszeniem wyników trzech konkursów: 1) na Najlepszą Książkę Akademicką, 2) o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. księdza Edwarda Pudełki, 3) na Najlepszą Książkę Popularnonaukową. Prestiżowe wyróżnienie za wysoki poziom edytorski w kategorii dla najlepszej książki popularnonaukowej w 2016 roku otrzymała książka Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann – Joanna Kulmowa. Listy 1966–2009 w przekładzie Marka Zybury, opracowaniu i przedmowie Urszuli Chęcińskiej i Marka Zybury opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nagrodę odebrała sekretarz wydawnictwa Elżbieta Zarzycka.

 

Nominacje do Nagród Historycznych POLITYKI 2016

Dotarła do nas miła informacja, iż 4 maja br. uzyskała nominację do Nagrody Historycznej Polityki w kategorii pamiętniki, relacje, wspomnienia,   7 – tomowa edycja Dzienników Juliusza Zdanowskiego (Szczecin 2013-2015) opracowana przez zespół redakcyjny: prof. dr hab. Janusz Faryś, dr hab., prof. US Tomasz Sikorski, dr hab., prof. US Henryk Walczak, prof. dr hab. Adam Wątor.

Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom dotyczącym najnowszej historii Polski. Przyznanie i uroczyste rozdanie Nagród nastąpi 10 maja 2016 r. w siedzibie redakcji,

 

    

 

37 nauczycieli akademickich odebrało nominacje profesorskie

Miło nam poinformować, że Pani Dziekan Barbara Kromolicka odebrała w środę z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację profesorską. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Najtrafniejsza szata edytorska książki naukowej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe WHUS - “Minerwa”

20 marca  Dziekan Wydziału Humanistycznego US, dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US, podczas XXI Wrocławskich Targów Książki Naukowej odebrała wyróżnienie za Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej dla publikacji wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”. Wyróżnienie przyznawane przez wydawców, przedstawicieli nauki oraz dziennikarzy otrzymała książka Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie powstała pod redakcją Piotra Długołęckiego i Krzysztofa Szczepanika, przy współpracy Janusza Farysia i Henryka Walczaka.
Publikacja bogato ilustrowana historycznymi fotografiami, zawierająca praktyczne kalendarium wydarzeń, wizyt i umów międzynarodowych, wydana została wspólnie przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa” oraz Polski Instytut Dyplomacji im. I.J. Paderewskiego w Warszawie. Na zamówienie i przy współudziale wydawców projekt graficzny książki przygotowała firma Bang Bang Design. Publikacja ukazała się w ramach projektu „Biblioteka Polskiego Instytutu Dyplomacji”.

- Książka Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie to wyjątkowa na polskim rynku pozycja, która kompleksowo opisuje działalność i sposób funkcjonowania MSZ, a także szczegółowo analizuje dokonania wszystkich ministrów spraw zagranicznych, którzy wywierali bezpośredni wpływ na działania resortu w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz podczas II wojny światowej – czytamy na stronie internetowej Polskiego Instytutu Dyplomacji im. I.J. Paderewskiego.

Jest to już drugie wyróżnienie w tej kategorii przyznane Wydawnictwu Naukowemu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa”. W ubiegłym roku podczas XX Wrocławskich Targach Książki Naukowej , jury konkursu doceniło monografię dra hab. Radosława Skryckiego pt. Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografii pruskiej.

XXI Wrocławskie Targi Książki Naukowej, najstarsze targi w Polsce organizowane przez wydawnictwo uczelniane − Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej, odbywały się w dniach 18-20 marca na Politechnice Wrocławskiej. Kluczowym punktem targów jest rozstrzygnięcie konkursu na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej.

Wydawnictwu Naukowemu WHUS - “Minerwa” za książkę Radosława Skryckiego pt. Prace kartograficzne w…