dr Agata Chabior

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/wniosek_dr_A.Chabior.jpg

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/autoreferat_dr_A._Chabior.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/komisja_habilitacyjna_dr_A._Chabior.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 06/09/2017 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 05/12/2017 - powołanie Komisji Habilitacyjnej

- 11/05/2018 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- 21/06/2018 - uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Recenzje

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._Izdebski.pdf

dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._Halicka.pdf

dr hab. Beata Bugajska http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/dr_hab.Bugajska.pdf

6. Uchwała Komisji http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/A.Chabior_uchwała_komisja.pdf

Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/uchwała_dr_A.Chabior.pdf

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.