dr Agnieszka Gut

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/wniosek_A.Gut_1.pdf

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/autoreferat_A.Gut_1.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Komisja_Habilitacyjna_AG_1.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 13/10/2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 13/01/2015 - powołanie Komisji Habilitacyjnej

- 21/05/2015 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- 11/06/2015 - uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Recenzje

prof. dr hab. Błażej Śliwiński http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/recenzja_prof._B._Śliwiński_1.pdf

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/recenzja_prof._S.Kwiatkowski_1.pdf

dr hab. Janusz Grabowski, prof. nadzw. AGAD http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/recenzja_prof._J._Grabowski_1.pdf

6. Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/uchwała_o_nadaniu_stopnia_A.Gut.jpg

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.