dr Anetta Jaworska

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/wniosek_Jaworska.pdf

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Autoreferat_Jaworska.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Komisja_hab._A.Jaworska.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 24/06/2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 08/11/2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej

- 03/06/2017 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (zawieszone. Prośba o dosłanie dokumentacji przez Habilitantkę)

- 15/01/2018 - drugie posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

5. Recenzje

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._Pastwa-Wojciechowska.pdf

prof. dr hab. Marek Konopczyński http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._M.Konopczyński.pdf

aneks do receznji prof. M.Konopczyński http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/aneks_do_recenzji_prof._M.Konopczyński.pdf

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._Przybyliński.pdf

6. Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/uchwała_Rady_Wydziału.pdf

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.