dr Beata Bugajska

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania hablitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Wniosek_dr_B.Bugajska.pdf

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Autoreferat_dr_B.Bugajska.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/komisja_hab._dr_B.Bugajska.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 11/03/2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 10/05/2016 - powołanie Komisji Habiltacyjnej

- 20/09/2016 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- 27/09/2016 - uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Recenzje

prof. dr hab. Piotr Błędowski http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._P.Błędowski.pdf

prof. UŁ dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._E.Kowalska-Dubas.pdf

prof. UwB dr hab. Jerzy Halicki http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._UwB_J.Halicki.pdf

6. Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/dr_B.Bugajska_uchwała.jpg

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.