dr Ewelina Konieczna

dr Ewelina Konieczna

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/E.Konieczna_Wniosek.pdf

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/E._Konieczna_Autoreferat_w_jęz._polskim.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/komisja_hab._E.Konieczna.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 15/11/2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 07/02/2017 - powołanie Komisji Habilitacyjnej

- 19/05/2017 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- 27/06/2017 - uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Recenzje

prof. dr hab. Janusz Gajda http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._J.Gajda.pdf

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._D.Kubinowski.pdf

dr hab. Zofia Szarota, prof. UP http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._Z.Szarota.pdf

6. Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/uchwała_EK.jpg

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.