dr Julita Orzelska

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Wniosek_dr_J.Orzelska.pdf

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Autoreferat_dr_J.Orzelska.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Komisja_J.Orzelska.jpg

http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Komisja_J.Orzelska_recenzent.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 06/05/2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 06/09/2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej

- 27/02/2017 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- 09/03/2017 - uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Recenzje

ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._B.Milerski.pdf

prof. dr hab. Wiesław Andrukowicz http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._W.Andrukowicz.pdf

prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._Hejnicka-Bezwińska.pdf

6. Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/uchwała_RW_JO.jpg

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.