Strona główna » O wydziale » Procedura awansu naukowego » Habilitacje » dr Pierre Frédéric Weber

dr Pierre Frédéric Weber

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/wniosek_dr_P.Weber.pdf

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/autoreferat_dr_P.Weber.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Komisja_hab._dr_P.Weber.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 01/10/2015 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 12/01/2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej

- 20/02/2017 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- 09/03/2017 - uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Recenzje

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._Ruchniewicz.pdf

prof. dr hab. Jan M. Pikorski http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._J.Piskorski.pdf

prof. UP dr hab. Zbigniew Rudnicki http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._Z.Rudnicki.pdf

6. Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/uchwała_RW_WH.jpg

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.