dr Ryszard Techman

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/wniosek_R.Techman.jpg

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Autorferat_R.Techman.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Komisja_Habilitacyjna_R.Techman.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 12/06/2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 04/11/2014 - powołanie Komisji Habilitacyjnej

- 02/02/2015 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- 12/03/2015 - uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Recenzje

prof. dr hab. Stanisław Łach http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._S._Łach_1.pdf

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._G.Strauchold_1.pdf

dr hab. Adam Makowski, prof. US http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._A.Makowski_1.pdf

6. Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/uchwała_R.Techman.jpg

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.