dr Wojciech Turek

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Wniosek_dr_W.Turek.jpg

2. Autoreferat http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/autoreferat_dr_W.Turek.pdf

3. Skład Komisji habilitacyjnej http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/komisja_habiltacyjna_dr_W.Turek_1.jpg

4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 08/12/2015 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego

- 08/03/2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej

- 27/06/2016 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

- 07/07/2016 - uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

5. Recenzje

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._K.Kawalec.pdf

prof. UMK dr hab. Grzegorz Radomski http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._G.Radomski.pdf

prof. US dr hab. Tomasz Sikorski http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/prof._T._Sikorski.pdf

6. Uchwała http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/Uchwała_W.Turek.jpg

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.