Strona główna » O wydziale » Szczecin Humanistyczny

Szczecin Humanistyczny

Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US, ma zaszczyt zaprosić na spotkanie pt. ŻELAZNE WESELE Kulmowie 1952-2017, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 r., o godz. 17:00 w sali nr 155 na Wydziale Humanistycznym, ul. Krakowska 71-79 w Szczecinie.

Głos zabiorą:

prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin
prof. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski
Inessa Kuryan, dyr. ośrodka edukacyjnego „Studyja-Mowija” w Mińsku (Białoruś)
prof. Bronislaw Czarnocha, The City University of New York (USA)
prof. dr hab. Marek Zybura, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
Robert Krupowicz, Burmistrz Gminy Goleniów.


Szkoła Podstawowa im. Joanny Kulmowej w Komarowie wykona fragment widowiska Joanny Kulmowej
Der Flugunfähige Wanderfuß
(Niefruwak piechotny)
tłumaczenie – Karol Dudik

 

 


Dziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. Urszula Chęcińska, zaprasza na wykład prof. dra hab. Lexa Drewińskiego  pt. Lex Drewinski - Demo, który odbędzie się w środę, 22 marca. Wykład jest częścią cyklu spotkań pn. Szczecin Humanistyczny, objętego patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka. Po  wykładzie  odbędzie  się  otwarcie  wystawy  plakatów  szczecińskich  artystów,  swoje  prace  zaprezentują:  Lex Drewiński, Leszek Żebrowski, Andrzej Tomczak, Ireneusz Kuriata, Sylwia Godowska, Agata Pełechaty oraz Magdalena Januszkiewicz.

 

Prof. dr hab. Lex Drewinski (ur. w 1951 r. w Szczecinie) studia i dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni plakatu prof. Waldemara Świerzego w PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Od roku 1981 współpracuje w charakterze plakacisty z Pol-Filmem w Warszawie. W latach 1983-1985 reżyser i scenarzysta w Studiu Filmów Animowanych w Poznaniu. W roku 1985 emigrował do Berlina Zachodniego, gdzie m.in. kształcił się w dziedzinie grafiki komputerowej (lnstytut CIMDATA GmbH). W roku 1992 wygrał konkurs na stanowisko profesora Grafik Design w Fachhochschule Potsdam w Poczdamie (Niemcy), gdzie prowadzi zajęcia do chwili obecnej. Od roku 2010 jest również profesorem w Akademii Sztuk w Szczecinie. Od roku 2002 pisze felietony do kwartalnika projektowego„2+3D". Członek honorowy STGU w Warszawie i Union of Designers.

Za swoje prace uzyskał około 180 nagród i wyróżnień, głównie międzynarodowych jak np.:

- Grand Prix, International Triennial of Stage Poster, Sofia (Bułgaria) 2007

- 1. nagroda, International Triennial of Political Poster, Mons (Belgia) 1998 

- 2 x złoty medal, International Poster Biennial in Mexico (Meksyk) 2010, 1998

- Grand Prix, Virtual Biennale Prague, Praga (Czechy) 2011

- Grand Prix, "Awakening World Awards", Teheran (Iran) 2012

- 1. nagroda, International Biennale of Social-Political Poster, Oświęcim/Auschwitz 2012

- 2 x AwardWinner, The Colorado International Invitational Poster Exhibition, Fort Collins (USA) 2013, 2001

- Grand Prix i 1. nagroda, International PosterTriennial Ekoplagat, Źilina (Słowacja) 2014,1996

- Główna nagroda, International FestivaI of Art on Bilboards "Art Moves 2015", Toruń 2015

- Leipzig Poster Prize, 3. International Poster Exhibition Leipzig 2016, Lipsk (Niemcy) 2016

- Nominowany do "European Designers Hall of Fame 2007" European Design ED-Awards, Ateny (Grecja) 2007

- Honorowy Ambasador Szczecina 2016, i wiele innych.

 

Ponad 60 wystaw indywidualnych, m.in. w Atenach, Barcelonie, Berlinie, Damaszku, Guadalajarze, Londynie, Madrycie, Meksyku, Nikozji, Pekinie, Sztokholmie i Quito. W 2000 r. jego„LexICON A—Z" zostaje wystawiony w Centre Georges Pompidou w Paryżu jako przykład obiektu graficznego odnoszącego się do słownika pojęć człowieka XXI w. 

- Człowiek to miasto, w którym mieszka. Szczecin jest miastem humanistycznym, o niezwykłej historii i tradycji. Miastem wielokulturowym, w którym spełnia się definicja człowieka i obywatela, jego praw i wolności. W czasach, gdy stałe dążenie człowieka do potwierdzania i powiększania swojej wartości przejawia się coraz częściej jako życie poza godnością ludzką i osobistą, konieczne wydaje się podjęcie humanistycznego dialogu nad „możliwością ulepszania człowieka" - podkreśla prof. Urszula Chęcińska, pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznych wykładów Szczecina Humanistycznego.

Celem wykładów jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, krzewienie idei studium humanitatis, prezentacja humanistycznych intencji edukacji - w duchu tolerancji, ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie humanitas. Wykłady otwarte z cyklu Szczecin Humanistyczny odbywają się od 2008 roku.

Wykład odbędzie się w środę, 22 marca, o godzinie 10.00, w Sali Rady Wydziału Humanistycznego, przy ul. Krakowskiej 71-79. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 


Dziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. Urszula Chęcińska, zaprasza na wykład prof. Stanisława Grabiasa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Logopedyczne) 15 marca (środa) 2017 r., godz.12:00 - Sala Rady Wydziału Humanistycznego ul. Krakowska 71–79, Szczecin.

Wykład jest częścią cyklu spotkań pn. Szczecin Humanistyczny, objętego patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka.

 

 

 


Dziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. Urszula Chęcińska, zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową w ramach projektu „Humanistyka ma przyszłość”. Wydarzenie jest częścią cyklu spotkań pn. Szczecin Humanistyczny, objętego patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka.

Konferencję realizuje Akademia Ignatianum w Krakowie we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Termin: 16 marca (czwartek) roku, godz. 11.00

Z wielu badań wynika, że nauki humanistyczne postrzegane są w Polsce jako niepraktyczne, uprawiane w zamkniętym gronie naukowców, bez wpływu na życie codzienne społeczeństwa. To radykalna zmiana w stosunku do tradycji polskiej inteligencji, ale i względem własnej samooceny humanistów. Dlatego w otwartej dyskusji chcielibyśmy zapytać: Czy naukom humanistycznym potrzebna jest promocja?

Czy należy walczyć o zmianę ich wizerunku, czy może jednak współczesny humanista to fachowiec od nauk humanistycznych konkurujący przede wszystkim na globalnym rynku nauki, dla którego uznanie społeczne jest wtórne? Wydaje nam się, że jest to dylemat fałszywy, a odbiór humanistyki w społeczeństwie ma kluczowe znaczenie, gdyż jej społeczny wizerunek decyduje o modelu kariery najzdolniejszych absolwentów szkół średnich i wyższych. W kontekście utartych stereotypów i przekazu medialnego wydaje nam się, że humanistyka nie obroni się sama swoimi osiągnięciami, że potrzebuje promocji.

Sądzimy bowiem, że na podglebiu silnej edukacji humanistycznej możliwa jest kreatywność i innowacyjność w różnych dziedzinach życia społecznego, studia humanistyczne umożliwiają rozwój nie mniej satysfakcjonujący niż kierunki techniczne, a także, iż humanistyka daje społeczeństwu przynajmniej tyle, ile od niego otrzymuje. Chcielibyśmy podjąć szczerą dyskusję w gronie humanistów – historyków, pedagogów, politologów, socjologów, filozofów, ale też odbiorców ich aktywności – nauczycieli, dziennikarzy czy przedsiębiorców - debatę, która zainspiruje do praktycznych działań promujących humanistykę w Polsce. Konferencja odbywa się w ramach projektu Humanistyka ma przyszłość realizowanego przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Współorganizatorem szczecińskiej konferencji jest Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach cyklu Szczecin Humanistyczny.

Organizatorem szczecińskiego spotkania jest dr hab. Maciej Drzonek, prof. US, e-mail: szczecin.konferencja@gmail.com.

 

 


Dziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. Urszula Chęcińska, zaprasza na wykład bpa prof. dra hab. Henryka Wejmana pt. Miłosierdzie zasadą życia społecznego, który odbędzie się 14 grudnia 2016r.

Wykład jest częścią cyklu spotkań pn. Szczecin Humanistyczny, objętego patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka.

 

Henryk Wejman jest duchownym rzymskokatolickim, profesorem nauk teologicznych, a od 2014 roku biskupem pomocniczym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Urodził się 17 grudnia 1959 r. w Choszcznie. W 1978 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, które od 1981 r. kontynuował w Szczecinie. Studia specjalistyczne w zakresie teologii duchowości odbył w latach 1986–1988 i 1988–1990 na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu. Tam uzyskał w 1990 r.  doktorat z nauk teologicznych na podstawie dysertacji Formazione all’obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II (Formacja do posłuszeństwa kapłańskiego w świetle doktryny Soboru Watykańskiego II). Habilitację w zakresie teologii duchowości otrzymał w 1997 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na podstawie rozprawy Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego. W 2003 r. uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych.

W latach 1993–1998 był ojcem duchownym w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W latach 1998–1999 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym US, gdzie prowadził wykłady z ontologii i historii filozofii średniowiecznej. W latach 1999–2003 był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2004 r. powrócił na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie otrzymał stanowisko profesora. W 2004 r. został kierownikiem Katedry Teologii Moralnej i Duchowości, a w 2012 r. objął stanowisko dziekana Wydziału Teologicznego.

22 listopada 2014 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Święcenia biskupie otrzymał 20 grudnia 2014 r. w bazylice archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Servire Deo Misericordiae” (Służyć Bogu Miłosierdzia). Trenuje pływanie, jazdę na rowerze i piłkę nożną. Jest miłośnikiem muzyki poważnej i dobrej literatury.  Jego twórczość pisarska stanowi wyraz erudycyjnej przenikliwości, ale i umiłowania życia w każdym jego przejawie.

- Człowiek to miasto, w którym mieszka. Szczecin jest miastem humanistycznym, o niezwykłej historii i tradycji. Miastem wielokulturowym, w którym spełnia się definicja człowieka i obywatela, jego praw i wolności. W czasach, gdy stałe dążenie człowieka do potwierdzania i powiększania swojej wartości przejawia się coraz częściej jako życie poza godnością ludzką i osobistą, konieczne wydaje się podjęcie humanistycznego dialogu nad „możliwością ulepszania człowieka" - podkreśla prof. Urszula Chęcińska, pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznych wykładów Szczecina Humanistycznego.

Celem wykładów jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, krzewienie idei studium humanitatis, prezentacja humanistycznych intencji edukacji - w duchu tolerancji, ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie humanitas. Wykłady otwarte z cyklu Szczecin Humanistyczny odbywają się od 2008 roku.

Wykład odbędzie się w środę, 14 grudnia, o godzinie 16.00, w Sali Rady Wydziału Humanistycznego, przy ul. Krakowskiej 71-79. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Więcej >>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry