Strona główna » Pracownicy » Konkursy

Konkursy

Program Start FNP dla młodych badaczy

16.08.2012

więcej

Konkurs NCBiR na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

16.08.2012

więcej

Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

16.08.2012

więcej

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

16.08.2012

więcej

Konkurs POKL - Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

06.07.2012

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w III kwartale 2012r. planowane jest ogłoszenie konkursów…

więcej

Wojwódzki Urząd Pracy ogłosil konkurs otwarty nr 1/6.1.1/12 w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

25.06.2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs otwarty nr 1/6.1.1/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach…

więcej

Otwarte konkursy Narodowego Cenrum Nauki

23.06.2012

Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski na konkursy:  MAESTRO 3 i HARMONIA 3. Termin przyjmowania wniosków: 15 września 2012 r.

więcej

Konkurs dla Poddziałania 2.2.1 POKL III edycja konkursu grantów FGI

23.06.2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”  ogłosiła konkurs na rozszerzenie oferty usług wspierających…

więcej