Strona główna » Pracownicy » Konkursy » Konkurs NCBiR na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Konkurs NCBiR na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komitet Sterujący Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił otwarty konkurs nr 3/2012 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Regulamin przeprowadzenia konkursu, instrukcja wypełniania wniosku oraz wykaz tematów projektów zgłoszonych do realizacji w ramach konkursu są dostępne na stronie NCBiR.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.