Strona główna » Pracownicy » Konkursy » Konkurs POKL - Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Konkurs POKL - Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w III kwartale 2012r. planowane jest ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie w konkursach będą mogły ubiegać się projekty obejmujące poniższe działania:

  • wsparcie    przedsiębiorców  w  obszarze diagnozowania  potrzeb  szkoleniowych pracowników  oraz  doboru  właściwej  formy szkoleń  do  specyfiki  i  sposobu  działania przedsiębiorstwa
  • wdrażanie  planowania  strategicznego, realizacji  strategii  innowacyjnych i nowoczesnych  metod  zarządzania przedsiębiorstwem
  • otwarte  i  zamknięte  szkolenia,  doradztwo oraz  studia  podyplomowe  dla  pracowników mikro,  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  z określonych  umiejętności  w  ramach poniższych obszarów tematycznych:

−  zarządzanie kryzysowe
−  zarządzanie zrównoważonym rozwojem
−  zarządzanie wiekiem
−  zarządzanie zasobami ludzkimi
−  zarządzanie strategiczne
−  zarządzanie jakością
−  zarządzanie zmianą
−  zarządzanie finansami
−  zarządzanie ryzykiem

Ogłoszenie o konkursie ukaże się na stronie PARP

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.