Strona główna » Pracownicy » Konkursy » Konkurs dla Poddziałania 2.2.1 POKL III edycja konkursu grantów FGI

Konkurs dla Poddziałania 2.2.1 POKL III edycja konkursu grantów FGI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”  ogłosiła konkurs na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami.

Wsparcie przeznaczone jest na realizację działań podejmowanych w wymiarze ponadregionalnym (na obszarze co najmniej dwóch województw) lub krajowym, w ramach następujących obszarów wsparcia:
1) Działania na rzecz wspierania przemysłów kreatywnych.
2) Działania na rzecz wypracowania modelu współpracy pomiędzy organizacjami otoczenia biznesu, podmiotami sektora prywatnego i publicznego, działającymi na rzecz promowania postaw przedsiębiorczych i rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprzez kreowanie i rozwój produktów sieciowych.
3) Wykorzystanie mentoringu / intermentoringu / coachingu w rozwoju przedsiębiorczości.

Więcej informacji

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.