Strona główna » Pracownicy » Konkursy » Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

15 września 2012 zostaną otwarte następujące konkursy NCN:
OPUS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
PRELUDIUM - konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
SONATA - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
Więcej informacji

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.