Strona główna » Pracownicy » Konkursy » Otwarte konkursy Narodowego Cenrum Nauki

Otwarte konkursy Narodowego Cenrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski na konkursy:  MAESTRO 3 i HARMONIA 3. Termin przyjmowania wniosków: 15 września 2012 r.

Konkurs MAESTRO 3 dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Więcej informacji

Konkurs HARMONIA 3 na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej

Więcej informacji

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.