Strona główna » Pracownicy » Ogłoszenia » Pracownicy zainteresowani uruchomieniem studiów podyplomowych ….

Pracownicy zainteresowani uruchomieniem studiów podyplomowych ….

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem i planowanym uruchomieniem Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów dla studiów podyplomowych w dniu 10 czerwca 2015r. pracownicy zainteresowani uruchomieniem studiów podyplomowych  proszeni są o złożenie kompletu wymaganych  dokumentów zaopiniowanych przez Radę Instytutu lub Kierownika Katedry w pokoju 170 do dnia 30.04.2015r.
Wszystkie wnioski, zostaną po zaopiniowaniu przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Kształcenia, przedstawione na Radzie Wydziału przypadającej w miesiącu maju 2015r. 

 

Komplet wymaganych dokumentów:

1. Wniosek o uruchomienie x3 egzemplarze
2. Certyfikat x3 egzemplarze
3. Kalkulacja  x3 egzemplarze
4. Obciążenia x 3 egzemplarze
5. Plan studiów x3 egzemplarze
6. Program kształcenia x2 egzemplarze

druki do pobrania ze strony Działu Kształcenia - http://www.dk.univ.szczecin.pl/

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.