Dla przyszłych Autorów

Dla przyszłych Autorów
1. Teksty przyjmujemy tylko w formie elektronicznej (format: doc. lub rtf.), przesłane na adres: ap@whus.pl Publikacja następuje po spełnieniu zasad recenzji .
2. Objętość tekstu nie powinna być mniejsza niż 22 tys. znaków komputerowych i nie większa niż 30 tys. znaków komputerowych (ze spacjami, przypisami i bibliografią). Inna objętość tekstów powinna zostać uzgodniona.
3. Każdy tekst powinien zawierać na końcu: streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe; streszczenie w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem i słowami kluczowymi (400 - 1000 znaków komputerowych), bibliografię (na końcu tekstu; ułożoną alfabetycznie wg nazwisk autorów z podaniem ich pełnych imion) oraz podanie: danych personalnych autora wraz ze stopniem lub tytułem naukowym, nr telefonu, e-mail, afiliacji oraz krótkiej notki o sobie (do 200 znaków).
4. Teksty powinny spełniać następujące parametry techniczne:
- odstęp między wierszami - 1,5; lewy i prawy margines - 2,5 cm,
- w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki 12 pkt (nie stosować podkreśleń),
- cytaty zaznaczone w cudzysłowie, zapożyczenia obce - kursywą,
- przypisy u dołu strony,
- zapis przypisów powinien być ujednolicony wg poniższego schematu:
J. Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł artykułu, "Tytuł Czasopisma" 2005, nr 2, s. 7-19.
J. Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania 2002, s. 87.
J. Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł rozdziału, [w:] A. Kowalski (red.), Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania 2005, s. 69.
- skróty łacińskie: Ibidem, Idem, Eadem, Eidem, op. cit.
- umieszczone w pracy rysunki autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy excel itp.).
- tabele i rysunki, wykresy, schematy - maks. szerokość - 125 mm, maks. wysokość - 170 mm.
- Zdjęcia - rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg (maks. szerokość - 125 mm, maks. wysokość - 170 mm).
- Skanowane rysunki, schematy - czarno-białe (lineart), rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu.


Informacja o stosowaniu zabezpieczeń przed "ghostwriting" i "guest authorship".
Redakcja ZN „Acta Politica" przestrzega i stosuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące zabezpieczenia przed "ghostwriting" (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) i "guest authorship" (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu), które są traktowane jako nierzetelność naukową. Pojawienie się tego typu przypadków redakcja będzie ujawniać, przekazując stosowne informacje do odpowiednich instytucji.

Redakcja ZN „Acta Politica” publikuje teksty spełniające wymienione wyżej kryteria i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych oraz poprawiania oczywistych błędów i nieścisłości. Niezamówione materiały nie są zwracane. Egzemplarz autorski przekazujemy po podaniu adresu doręczenia.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry