O “Acta Politica”

Nieco o Zeszytach Naukowych „Acta Politica”


    * Zeszyty Naukowe „Acta Politica” publikowane  są od 1988 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to najstarsze politologiczne pismo szczecińskiego środowiska politologicznego. Twórcą i pierwszym redaktorem ZN „Acta Politica” był prof. zw. dr hab. Andrzej Głowacki. Po nim obowiązki przejął prof. US dr hab. Marian Grzęda. Od 1997 roku redaktorami Zeszytów Naukowych są prof. US dr hab. Janusz Mieczkowski i dr hab. Maciej Drzonek.


    * Mimo, że początkowo formuła ZN „Acta Politica” przewidziana była przede wszystkim jako forma warsztatu dla pracowników Instytutu Politologii i Europeistyki, to jednak na jej łamach  publikowali nie tylko jego pracownicy, lecz również szereg znakomitych osób ze świata nauki i polityki. Jedną z podstawowych dewiz redakcji było prezentowanie różnorodności świata szczecińskiej politologii, ale i zarazem  otwarcie na głosy z zewnątrz. Zróżnicowanie  geograficzne naszych autorów powodowało pojawianie się artykułów pisanych m.in. w  Salamance w Hiszpanii, Kaliningradzie w Rosji, czy też w  Budziszynie w Niemczech. Drukowaliśmy także teksty naszych kolegów z Poznania, Krakowa i Warszawy. Ważnym elementem kształtowania polityki redakcyjnej było zapraszanie na łamy studentów szczecińskiej politologii i absolwentów tego kierunku.


    * Dzięki recenzentom mogliśmy szkoląc nasz warsztat naukowy eliminować niedociągnięcia i poszukiwać nowych form przekazu efektów badań. Wśród osób recenzujących materiały zamieszczane w „Acta Politica” koniecznym jest wymienienie  niestrudzonego prof. dr hab. Andrzeja Chodubskiego. Wśród naszych recenzentów byli także obecni:  prof. dr hab. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. Karol Fiedor, prof. dr hab. Jan Kantyka, prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski,  prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz, prof. dr hab. Albert Pawłowski.


    * Podczas prób poszukiwania możliwości zintensyfikowania ukazywania się zeszytów doszło w 1997 roku do zainaugurowania „Biblioteki Acta Politica” – autonomicznej serii monograficznych wydawnictw powstałych w wyniku przeprowadzonych w Instytucie seminariów. Od 2014 r. czasopismo zmieniło szatę graficzną i stało się kwartalnikiem.


    * Kontakt z redakcją: ap@whus.pl

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry