Zasady recenzji

Zasady recenzji
1. Wszystkie artykuły publikowane w ZN „Acta Politica” podlegają recenzji. Najpierw wstępnej oceny dokonuje redaktor tematyczny, który rekomenduje redakcji publikację artykułu.
2. Następnie każdy artykuł jest wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy anonimowo dokonują recenzji wypełniając formularz recenzji. Redakcja dba o to aby przynajmniej jeden z recenzentów był afiliowany w instytucji zagranicznej w przypadku recenzji tekstu w języku obcym. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
3. Jeśli recenzenci zaproponują dokonanie poprawek, artykuł jest przekazywany Autorowi, który powinien poprawić go w ciągu 2 tygodni.
4. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu, po uzyskaniu pozytywnej recenzji (lub naniesieniu proponowanych przez recenzentów zmian) podejmuje redakcja „Acta Politica”.
5. Nie ujawniamy nazwisk Autorów recenzentom, ani nazwisk recenzentów Autorom - cały proces recenzowania ma charakter poufny i anonimowy (double-blind review process).
6. Redakcja ZN „Acta Politica" przestrzega i stosuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące zabezpieczenia przed "ghostwriting" (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) i "guest authorship" (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu), które są traktowane jako nierzetelność naukową. Pojawienie się tego typu przypadków redakcja będzie ujawniać, przekazując stosowne informacje do odpowiednich instytucji.
7. Redakcja dba aby procedura recenzowania artykułów zaproponowanych do opublikowania w ZN "Acta Politica" spełniała kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w broszurze pt. "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry