O mnie

Od 2009 roku pracuję w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 1997 ukończyłem studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2001 na Uniwersytecie Zielonogórskim obroniłem rozprawę doktorską z filozofii, a w roku 2012 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymałem stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (zwanej również kognitywistyką).

Głównym obszarem moich badań jest teoria komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem teorii aktów mowy oraz pragmatyki postgrice'owskiej. Innym słowy, zajmują mnie dwa pytania: "Jak tworzymy świat za pomocą języka?" oraz "Jak kontekst wpływa na treść naszych wypowiedzi?".  Prócz tego interesują mnie kognitywistyczne modele umysłu, w tym konstruowane przez współczesną kognitywistykę modele kompetencji komunikacyjnej.

Jestem autorem ponad 30 artykułów naukowych, które ukazały się w takich pismach, jak Journal of Pragmatics, Language & CommunicationArgumentation, Language Sciences, Dialogue and Universalism, Philosophica, Lodz Papers in Pragmatics, Filozofia Nauki, Przeglad Filozoficzny, Kwartalnik Filozoficzny oraz Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu. Opublikowałem też dwie monografie: Prawda, język i poznanie z perspektywy deflacjonizmu (Kraków 2005, praca wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Spór o podstawy teorii czynności mowy (Szczecin 2011, praca wyróżniona nagrodą Zachodniopomorski Nobel 2011 oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Od września 2014 roku jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

Zapraszam również do obejrzenia mojej strony domowej

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry