Biogram zawodowy

Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Połczynie Zdroju, podjąłem w 1977 roku studia na kierunku Nauki Polityczne, specjalność: dziennikarstwo, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1979 roku otrzymałem zgodę Rektora UAM na studiowanie drugiego kierunku studiów: filozofii. Od października 1980 roku oba kierunki studiowałem trybem indywidualnym. Nauki polityczne ukończyłem w 1981 roku, natomiast filozofię  – w 1983 roku.
     W latach 1979-1982 byłem członkiem redakcji studenckiego miesięcznika Spojrzenia. Od 1980 roku pracowałem również jako dziennikarz stażysta w redakcji miejskiej dziennika Głos Wielkopolski. Na początku 1982 roku zatrudniony zostałem w redakcji powstającego tygodnika Wprost. W rezultacie tego przez ponad pół roku uczestniczyłem w pracach związanych z przygotowaniem do druku pierwszych numerów pisma. Uciążliwości związane z obowiązującym wówczas stanem wojennym spowodowały, że dalsza współpraca okazała się niemożliwa.
    W październiku 1982 roku podjąłem pracę w Międzywydziałowym Instytucie Nauk Społecznych na Politechnice Szczecińskiej, gdzie byłem asystentem do roku 1985.
    W 1985 roku zostałem starszym asystentem w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Dwa lata później na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego obroniłem pracę doktorską Etyka Davida Hume’a, którą napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Iji Lazari-Pawłowskiej.  Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. Andrzej Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. Jacek Hołówka (Uniwersytet Warszawski). Uchwałą Rady Wydziału z dnia 10 grudnia 1987 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.  Na tej podstawie w 1990 roku zostałem zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.
    W 1999 roku zostałem sekretarzem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, członkiem Kolegium Rektorskiego i członkiem Senatu, a także objąłem stanowisko Dyrektora Biura Informacji oraz Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego. Funkcje te pełniłem do roku 2002. W lutym 2002 roku zdałem kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadzone na podstawie rozprawy Obowiązek moralny a motywacja. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. Stanisław Jedynak (UMCS), prof. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. Leszek Kołakowski. Centralna Komisja Do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Uniwersytetu Wrocławskiego i dnia  24 czerwca 2002 roku nadała mi stopnień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii – etyki.                          
    We wrześniu 2002 roku otrzymałem mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego.
    W tym samym roku wybrany zostałem na stanowisko Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2002-2005. W roku 2005 wybrany zostałem na kolejną kadencję 2005-2008 na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
    Od 1 września 2008 do 31 lipca 2012 roku byłem dodatkowo zatrudniony w ramach umowy o pracę w Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku. W roku akademickim 2008-2009 kierowałem Zakładem Etyki i Filozofii Religii, natomiast w roku akademickim 2009-2010 pełniłem funkcję kierownika Zakładu Etyki, Filozofii Kultury i Nauk o Komunikacji.

 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry