Dydaktyka

WYKŁADY I ĆWICZENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

1. Historia filozofii – wykłady na filozofii i pedagogice, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

2. Filozofia – wykłady na filozofii i pedagogice, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

3. Wprowadzenie do etyki – wykłady na filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

4. Historia etyki – wykłady na filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

5. Etyka – wykłady na filozofii, pedagogice, matematyce, Wydział Humanistyczny i Wydział Fizyczno-Matematyczny, Uniwersytet Szczeciński

6. Metaetyka – wykłady na filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

7. Brytyjska filozofia moralna – wykład w języku angielskim na filologii angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński (2004/2005, 2005/2006)

8. Amerykańska filozofia moralna – wykład w języku angielskim na filologii angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński (2005/2006)

9. Etyka stosowana – wykłady i ćwiczenia na filozofii, Uniwersytet Szczeciński (od roku 2004)

10. Bioetyka – wykłady  i ćwiczenia na filozofii, Uniwersytet Szczeciński (2012/2013)

                                WYKŁADY MONOGRAFICZNE I FAKULTATYWNE

1. Etyka zabijania – wykłady fakultatywne na filozofii i naukach politycznych, Uniwersytet Szczeciński (2008/2009, 2009/2010)

2. Motywacja moralna – wykłady fakultatywne na Studiach Podyplomowych z Etyki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński (2009/2010, 2011/2012)

3. Filozofia człowieka – wykłady monograficzne na filozofii, Akademia Pomorska w
Słupsku (2008/2009)

4. Psychologia moralna – wykłady monograficzne na filozofii, Akademia Pomorska w Słupsku (2009/2010)

5. Współczesna metaetyka – wykłady fakultatywne na filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński (2009/2010)

5. Etyka dziennikarska – wykłady monograficzne na filologii polskiej i naukach politycznych, Wydział Filologiczny oraz Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński ( 2005/2006, 2010/2011 oraz 2011/2012)

6. Etyka wojny – wykłady monograficzne na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, Akademia Pomorska w Słupsku (2009/2010, 2010/2011)


                     WYKŁADY i KONWERSATORIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH

1. The Ethics of Abortion – wykłady w języku angielskim na studiach doktoranckich w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Szczeciński (2011/2012)

2. Promissory Obligations – wykłady w języku angielskim na studiach doktoranckich w Instytucie Filozofii, Uniwersytet Szczeciński (2012/2013)

3. Etyka badań naukowych – wykłady na studiach doktoranckich w Instytucie Geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński (2012/2013)


                                                              SEMINARIA

1. Seminarium dyplomowe w Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku (2008/2009, 2009/2010)

2. Seminarium magisterskie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego (od roku 2002)

3. Seminarium z metaetyki dla doktorantów oraz pracowników Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego (od 2011)

4. Seminarium na studiach doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego (od roku 2010)


                                                     WYKŁADY ZAMAWIANE

1. Jak definiowano szczęście w filozofii, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szczecin (1997)
2. Etyka a prywatne interesy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szczecin (1999)

3. Bioetyka – wykłady dla absolwentów kierunków lekarskich Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, organizowane przez Zachodniopomorską Izbę Lekarską oraz Urząd Marszałkowski (2006, 2007, 2008)


                                                      PRACE LICENCJACKIE
                                        (Katedra Filozofii, Akademia Pomorska w Słupsku 2009-2011)

1. Monika Nenikowska, Eutanazja jako problem etyczny
2. Natalia Rosikoń, Etyczne aspekty kary śmierci
3. Monika Gąsior, Teoria umowy społecznej według Tomasza Hobbes'a
4. Michalina Bukała, Etyczny problem samobójstwa
5. Marta Bojko, Etyczne zagadnienia prostytucji
6. Daria Rusin, Pojęcie szczęścia
7. Beata Kwiecień, Etyczny problem eutanazji
8. Marta Bosak, Etyka wojny
9. Marta Dolatowska, Aborcja jako problem etyczny
10. Arkadiusz Pawełczyk, Idea wolności u Johna Locka i Johna Stuarta Milla
11. Maciej Kowalski, Nieposłuszeństwo obywatelskie
12. Aneta Mejsner, Etyczne problemy przerywania ciąży
13. Sylwia Biniecka, Nieposłuszeństwo obywatelskie według Johna Rawlsa
14. Natalia Bloch, Pojęcie kłamstwa w reklamie

 

                                                      PRACE MAGISTERSKIE
                                              (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński 2003-2012)


1. Łukasz Węglarek, Nieposłuszeństwo obywatelskie. Sposoby uzasadniania
2. Monika Balcerowicz, Eutanazja jako problem etyczny
3. Daniel Gizara, Teoria obowiązku Harolda Pricharda
4. Marta Midera, Etyczny wymiar fenomenu kłamstwa na przykładzie współczesnej reklamy
5. Urszula Zarosa, Podmiotowość etyczna zwierząt
6. Akata Kudła, Altruizm jako bezstronność w ujęciu Thomasa Nagela
7. Monika Trela, Etyczne aspekty transplantacji
8. Bartosz Radecki, Relatywizm w ujęciu Richarda B. Brandta
9. Aldona Wołkowicz, Etyczne aspekty paternalistycznej relacji między lekarzem a pacjentem
10. Krzysztof Saja, Nondeskryptywizm Richarda M. Hare’a
11. Marta Smużyńska, Aborcja
12. Maja Velinov, Etyczne Aspekty samobójstwa i eutanazji dobrowolnej
13. Iga Natalia Mikulska, Pojęcie regresu człowieczeństwa w teorii kultury Konrada Lorenza
14. Kasper Mazideński, Problem moralnej dopuszczalności stosowania tortur
15. Anna Biwan, Etyczne i kulturowe aspekty eutanazji
16. Magdalena Kubiak, Koncepcja miłości w filozofii Ericha Fromma
17. Agnieszka Sączek, Oblicza śmierci. Samobójstwo jako rodzaj śmierci z wyboru
18. Marcin Szymczak, „Prawo Hume’a” w interpretacji kognitywistycznej a autonomia etyki
19. Daria Wiżynis, Problem eutanazji w ujęciu etyki utylitarystycznej
20. Anna Maria Dzieniak, Etyczne aspekty klonowania człowieka
21. Begina Sławińska, Odpowiedzialność moralna niesłusznie walczących w etyce wojny Jeffa McMahana

 

                                       PROMOTORSTWO PRAC DOKTORSKICH

Przewody zakończone:

Krzysztof Saja, Metaetyka Richarda M. Hare’a. Analiza krytyczna, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 11 stycznia 2006 roku. Recenzenci: prof. Joanna Górnicka-Kalinowska (Uniwersytet Warszawski), prof. Ryszard Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Doktorat został opublikowany jako monografia: Język etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda M. Hare’a, Wydawnictwo „Aureus”, Kraków 2008.

Urszula Zarosa, Status moralny zwierząt. Kryterium odczuwania a potencjalność, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Recenzenci. Prof. Grzegorz Francuz (Uniwersytet w Opolu), prof. Tomasz Pietrzykowski (Uniwersytet Śląski). 

 Przewody otwarte:

Marek Pawłowski, Pojęcie tożsamości osobowej w filozofii analitycznej. Stanowisko animalizmu Erica Olsona a kwestia odpowiedzialności moralnej, przewód doktorski otwarty na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego 8 lipca 2011 roku. Na przewodniczącego komisji wyznaczono prof. Tadeusza Szubkę

 

                                               RECENZOWANIE DOKTORATÓW

Wacław Janikowski, Problemy naturalizmu etycznego we współczesnej filozofii analitycznej, promotor: dr hab. Ryszard Wiśniewski prof. UMK, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004). Doktorat ukazał się drukiem jako monografia: Naturalizm etyczny we współczesnej filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2008

Adrian Kuźniar, Racjonalność akceptacji ekspresywizmu metaetycznego, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szawarski, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski (2006). Doktorat ukazał się drukiem jako monografia: Język i wartości. Racjonalność akceptacji ekspresywizmu metaetycznego, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2009.

 

          PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW Z FILOZOFII W PRZEWODACH DOKTORSKICH

Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński (2004-209)

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński (od roku 2008)

 

                                                      OPIEKA NAUKOWA

1. Studia Podyplomowe z Etyki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego (3 edycje: 2009/2010, 2011, 2012)

2. Wykłady  z bioetyki dla absolwentów kierunków lekarskich Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, organizowane przez Zachodniopomorską Izbę Lekarską oraz Urząd Marszałkowski (2006-2008)

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry