Działalność organizacyjna

       ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO W PRZEDSIĘWZIĘCIACH O CHARAKTERZE
                                                               NAUKOWYM
    
1. Organizator czterech doktoratów Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego:
a) doktoratu dla Jerzego Giedroycia, Paryż 2000 (Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk)
b) doktoratu dla Leszka Kołakowskiego, Szczecin 2000
c) doktoratu dla Hansa-Dietricha Genschera (ministra spraw wewnętrznych, ministra spraw zagranicznych oraz wicekanclerza Niemiec), Szczecin 2002
d) doktoratu dla Christophera F. Pattena (gubernatora Hongkongu, komisarza Unii Europejskiej, Kanclerza Uniwersytetu Oxfordzkiego), Szczecin 2003

2. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Państw Morza Bałtyckiego, Szczecin 2005


  UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH POŚWIĘCONYCH ROZWOJOWI NAUKI I EDUKACJI

1. Członek polskiej delegacji na Międzynarodowych Targach Naukowych i Edukacyjnych „International Forum on Science and Education” w Chinach (Pekin), w ramach projektu „Study in Poland”, realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

2. Członek polskiej delegacji na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „AULA” w Hiszpanii (Madryd), w ramach projektu „Study in Poland”, realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

3. Członek Konferencji Rektorów Uniwersytetów Państw Regionu Morza Bałtyckiego w Rydze, Łotwa (2003)

4. Przedstawiciel polskiego środowiska naukowego w zebraniu założycielskim Międzyuczelnianego Centrum Badań i Współpracy Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy (CIRCEOS) w Budvie, Czarnogóra (2004)


                                                                   PEŁNIONE FUNKCJE

1. Dyrektor Biura Informacji  i Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2002)

2. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego (2002-2005)

3. Prorektor ds. Kształcenia  i Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (2005-2008)

4. Przewodniczący Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego (2005-2008)

5. Prezydent Konferencji Rektorów Uniwersytetów Państw Regionu Morza Bałtyckiego, organizacji skupiającej 80 uczelni z 9 krajów (2003-2005)

6. Członek Zgromadzenia Generalnego Międzyuczelnianego Centrum Badań i Współpracy Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy (2004-2006)

7. Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2005-2008)

8. Członek Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych w latach 2002-2005 oraz 2005-2008   


CZŁONKOWSTWO I WSPÓŁRACA Z TOWARZYSTWAMI I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI

1. Członek The Hume Society (1986-1988)

2. Członek The Ockham Society (1990-1991)

3. Członek The Wheatsheaf Philosophical Society (1990-1991)

4. Członek Wolfson Philosophy Society (1990-1991)

5. Współpraca z The Hastings Center (1990-1994)

6. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Etycznego


        CZŁONKOWSTWO REDAKCJI CZASOPISM FILOZOFICZNYCH i FILOZOFICZNYCH
                                                    PORTALI INTERNETOWYCH

1. Członek Redakcji czasopisma „Nowa Krytyka” (od 1992 roku)

2. Członek Redakcji czasopisma „Analiza i Egzystencja” (od 2005 roku)

3. Redaktor Naczelny czasopisma internetowego „Etyka Praktyczna” (od 2011 roku)

4. Współzałożyciel oraz członek Zespołu Redakcyjnego Portalu Akademickiego „Etyka Praktyczna”


                                                      POPULARYZACJA NAUKI

1. W latach 1996-1998 w Telewizji Szczecin prowadziłem wspólnie z red. Moniką Szwają programy publicystyczne – „Kontrowersje” – poświęcone rozważaniom wybranych problemów z zakresu etyki praktycznej (aborcja, eutanazja, kara śmierci, patriotyzm, prostytucja, rasizm, narkotyki, prawa zwierząt etc.)

2. Wywiad z prof. Dagfinnem Follesdalem dla Programu 2 TVP (1997)

3. Rozmowa z prof. Leszkiem Kołakowskim na temat polskiej filozofii ( Program 2 TVP,2004)

4. Udział w cyklu 12 programów popularyzujących filozofię Leszka Kołakowskiego (dla Programu 3 TVP, 2005-2006)

5. W latach 2005-2012 uczestniczyłem systematycznie w audycjach poświęconych filozofii w  Polskim Radiu Szczecin (prowadzonych przez red. Agatę Foltyn)
 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry