Konferencje i wykłady

ORGANIZACJA KONFERENCJI I WYKŁADÓW

1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie (2004)

2. Współorganizator międzynarodowej konferencji „Polska w Europie według Giedroycia”, zorganizowanej  w Szczecinie  w 2006 roku z funduszy Parlamentu Europejskiego (EPP-ED Group)

3. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji „Współczesna psychologia moralna” (Pobierowo 2007)

4. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji „Problemy naturalizmu etycznego (Pobierowo 2009)

5. Członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji „Etyka zabijania” (Szczecin 2011)

6. Przewodniczący Rady Programowej ogólnopolskiej konferencji „Czy mamy obowiązek pomagać?” (Szczecin 2012)

7. Przewodniczący Rady Programowej ogólnopolskiej konferencji poświęconej prawom zwierząt „Takie jak my” (Szczecin 2012)

8. Wykłady Prezydenta Norweskiej Akademii Nauk prof. Dagfinna Follesdala (University of Oslo, Stanford University) w Polsce (1997)

9. Pobyt oraz wykłady prof. Jeffa MacMahana z Rutgers University w Uniwersytecie Szczecinskim (2011)


    
                                   UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH I SEMINARIACH

1. Międzynarodowa konferencja poświęcona życiu i dziełu Alberta Schweitzera, Kraków 1985

2. Ogólnopolska konferencja „Z badań nad ontologią wartości”, Osieczany 1989 (organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

3. Seminarium z filozofii moralnej prowadzone przez prof. B. Williamsa, Merton College, Uniwersytet Oxfordzki (1990)

4. Seminarium „Ontologia i epistemologia wartości”, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, 1991-1992

5. Międzynarodowa Letnia Szkoła Filozoficzna Północno-Środkowoeuropejskiego Forum Filozoficznego na temat „Polityka a etyka w systemach teoretycznych i ujęciu filozoficznym”, Szczecin-Greifswald 2002

6. Seminarium prowadzone przez prof. Bhikshu Satyapala, Jawaharlal Nehru University, New Delhi 2003

7. VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 2004

8. Międzynarodowa konferencja „Magna Charta Conference”, Uniwersytet Boloński, Bolonia 2007

9. Ogólnopolska konferencja „Problemy naturalizmu etycznego, Pobierowo 2009

10. Ogólnopolska  konferencja  „Filozofia  w  szkole.  O  potrzebie  edukacji  filozoficznej”, Kalisz 2010

11. Międzynarodowa konferencja „Etyka zabijania”, Szczecin 2011

 

                                                  WYGŁOSZONE WYKŁADY I REFERATY

1. Co to znaczy obiecywać?, ogólnopolska konferencja „Z badań nad ontologią wartości?, organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1989)

2.  The Place of Reason and Feelings in Ethics, Merton College, Uniwersytet Oxfordzki, seminarium prowadzone przez prof. Bernarda Williamsa (1990)

3. Reasons For Action and Desires, Sub-Faculty of Philosophy, Uniwersytet Oxfordzki, w ramach wykładów organizowanych przez Ockham Society (1990)

4. Ethical Intuitionism, All Souls College, Uniwersytet Oxfordzki, seminarium prowadzone przez prof. Leszka Kołakowskiego (1996)

5. Czy polityka wymaga odrębnej moralności?, Międzynarodowa Letnia Szkoła Filozoficzna Północno-Środkowoeuropejskiego Forum, Szczecin-Greifswald 2002

6. Gandhi’s Civil Disobedience, Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi, Indie 2003

7. On toleration, Department of Buddhist Studies, Jawaharlal Nehru University, Indie 2003

8. A Defense of Affirmative Action, Benares Hindu University, Varanasi, Indie 2003

9. Western Moral Philosophy, seminarium filozoficzne, National Museum Institute, New Delhi, Indie 2003

10. Altruism, seminarium prof. Amitabha Chatterjee, Faculty of Arts, Jadavpur University, Kalkuta, Indie 2003

11. Duty to aid. Famine, Affluence and Ethical Choices wykład gościnny na zaproszenie dr Krzysztofa Majka, ambasadora RP w Indiach, Ambasada RP w New Delhi 2003

12. Consequentialism and Deontology, Uniwersytet „Neofit Rilski”, Wydział Filozofii, Błagojewgrad, Bułgaria 2004

13. Polish Modern Philosophy, seminarium na temat szkolnictwa wyższego w Polsce, Beijing Foreign  Studies University, Pekin, Chiny 2005

14. Political Action and Morality, uroczystość wręczenia prof. Krzysztofowi Skubiszewskiemu polsko-niemieckiej nagrody „Pomerania Nostra”, Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Niemcy 2005

15. The Error Theory and the Possibility of Ethical Relativism, Faculty of Arts and Philosophy, University of Bari, Włochy 2006

16. Ethical Justification for Paying Taxes, Facultat de Filosofia y Letras, Universidad Autonoma de Madrid, Hiszpania 2007

17. Pojęcie godności, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2008

18. Etyczne aspekty edukacji, ogólnopolska konferencja „Filozofia w szkole”, Kalisz 2010

19. Powstanie istoty ludzkiej a bliźnięta monozygotyczne i ludzkie chimery, międzynarodowa konferencja „Etyka zabijania”, Szczecin 2011
 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry