dr hab. Lilianna Konopska, prof. US

dr hab. Lilianna Konopska, prof. US

   profesor nadzwyczajny US w Katedrze Pedagogiki Specjalnej,  prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: „Biologiczne i lingwistyczne podstawy logopedii”, "Podstawy logopedycznej diagnozy i terapii", "Alternatywne metody pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej", "Wybrane zagadnienia z komunikacji językowej", "Emisja głosu", "Komunikacja interpersonalna", "Logopedia", "Nabywanie umiejętności językowych".

  • wykładowca na Podyplomowych Studiach Logopedii i Glottodydaktyki US („Medyczne podstawy logopedii-zagadnienia ortodontyczne”, „Dyslalia”, seminarium dyplomowe) oraz na podyplomowych studiach logopedycznych na terenie kraju
  • opiekun Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych przy Zakładzie Pedagogiki Specjalnej IP US 2002-2006
  • członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w latach 2008-2011
  • w latach 2008-2011 członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
  • w 2018 r. obchodzi jubileusz 35-lecia pracy zawodowej. Jako pedagog, nauczyciel, logopeda pracowała w wielu placówkach służby zdrowia i oświaty na terenie województwa Zachodniopomorskiego
  • przez 10 lat pełniła społecznie funkcję sekretarza w Pomorskim Towarzystwie Logopedycznym. Działa na rzecz środowiska logopedycznego w województwie Zachodniopomorskim organizując różne formy doskonalenia zawodowego dla logopedów. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowo-szkoleniowych na rzecz środowiska logopedycznego, w których udział wzięli przedstawiciele środowisk akademickich i logopedycznych z całego kraju. Uczestniczy w posiedzeniach Kolegium Logopedycznego i działa na rzecz standardów kształcenia logopedów w Polsce. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2004 r.).
  • zainteresowania naukowe: teoria i praktyka zaburzeń wymowy, logopedyczna ocena jakości zaburzeń wymowy u osób z wadami zgryzu, emisja głosu, zaburzenia w realizacji dźwięczności, fonetyka akustyczna, sygnał mowy. Współpracuje naukowo z Katedrą Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry