dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US

dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US

 Dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (ur. 1977). Od 2017 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Socjologii. Przewodniczący Sekcji Socjologii Miasta PTS na lata 2019-2021. Kierownik Zespołu badawczego “Miasto” w Uniwersytecie Szczecińskim. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, European Sociological Association (ESA), East Asian Sociological Association (EASA).

W swoich pracach badawczych zajmuje się mieszkalnictwem, miejską kulturą, polityką protestu, degradacją i odnową miast. Publikował m. in na łamach Space and Polity, Society, Space and Culture, Studiów Regionalnych i Lokalnych, Przeglądu Socjologicznego, Studiów Socjologicznych, Kultury i Społeczeństwa. Jest autorem książek: Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast (Kraków 2016), Lokalne oddziaływanie kultury (Szczecin 2017, wspólnie z A. Nowak i R. Thurow), Środowisko społeczne lokatorów TBS-ów (Toruń 2010). Wspólnie z Anną M. Królikowską był redaktorem tomów Transforming Urban Sacred Places in Poland and Germany (Baden-Baden 2016) oraz Miasto i sacrum (Kraków 2011).

Kierował grantami badawczymi finansowanymi przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (DWPS), MKiDN. Stypendysta DAAD i Fundacji Nauki Polskiej. Jako visiting fellow prowadził badania m in. na Uniwersytecie w Hamburgu (2012 i 2016), w London School of Economics (kwiecień 2019).

Lista publikacji: >>>

Follow me on Academia.edu

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry