dr hab. Henryk Walczak, prof. US

   

   Dr hab. Henryk Walczak, prof. US zajmuje się problematyką dotyczącą dziejów Polski w latach 1918-1939. Swoje zainteresowania koncentruje na myśli politycznej, postaciach wybitnych polityków oraz stosunkach Polski z Rumunią. Rezultatem badań nad myślą polityczną była obrona dysertacji doktorskiej Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec Czechosłowacji w latach 1918-1925 . Wspomniana praca przedstawia wizje stosunków z Czechosłowacją i Małą Ententą polskich ugrupowań politycznych na tle ich koncepcji polityki zagranicznej oraz aktualnego stanu stosunków polsko-czechosłowackich. Dr  hab. Walczak uczestniczył w tworzeniu opracowań: Ministrowie Polski niepodległej 1918-1945 oraz Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939.Studia nad relacjami Warszawa – Bukareszt zaowocowały powstaniem rozprawy habilitacyjnej (Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931), której przedmiotem jest przedstawienie kształtowania się i funkcjonowania sojuszu polsko-rumuńskiego oraz roli, jaką sojusz ten odgrywał w polityce zagranicznej RP w latach 1918–1931.  Dr hab. Henryk Walczak jest autorem 2 monografii, blisko 40 artykułów naukowych,  uczestnikiem 20 oraz współorganizatorem, bądź organizatorem 5 konferencji naukowych.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry