dr Radosław Skrycki

dr Radosław Skrycki

Dr Radosław Skrycki

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

Moje zainteresowania naukowe obejmują dzieje kartografii i ikonografii ziem polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza  Zachodniego i Nowej Marchii oraz historii regionalnej. Wynikiem tych zainteresowań jest rozprawa doktorska pt. Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII w., napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Radosława Gazińskiego i obroniona w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US w 2006 r. W 2008 roku ukazała się drukiem nakładem wydawnictwa DiG.

Od 12 października 2007 r. jestem członkiem Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, a od 22 lutego 2011 jego przewodniczącym. Jestem także członkiem Komisji Geografii Historycznej Instytutu Historii PAN. Zasiadam w redakcji rocznika "Studia GeoHistorica", jestem sekretarzem redakcji "Przeglądu Zachodniopomorskiego" oraz redaktorem naczelnym "Rocznika Chojeńskiego".

Wykaz publikacji i aktywność naukowa - w wizytówce na stronie IHiSM.

 

 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry